Zuurvrije samenwerking: vrijwilligers en professionals in het archieflandschap

Op woensdag 16 april 2008 organiseren Pro Memorie en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed in Brussel de studiedag ‘Zuurvrije Samenwerking – Vrijwilligers en professionals in het archieflandschap’. Deze studiedag focust op de relatie tussen vrijwilligers en beroepsmensen die zich bekommeren om archiefzorg. Er zijn immers veel personen die archiefcollecties beheren. Archivarissen, documentalisten, bibliothecarissen, beleidsmakers en andere professionelen zetten zich iedere dag in om het archivalisch erfgoed te beheren. Daarnaast zijn er talrijke lokale vrijwilligers actief die zich bekommeren om waardevolle archief- en documentatiecollecties.

De onderlinge band tussen vrijwilligers en professionelen is meestal goed, maar toch duiken er soms wrijvingen op. Beide groepen schatten de mogelijkheden van de ander soms niet juist in. Er is af en toe een afstand qua taalgebruik en opvattingen. Dit is uiteraard niet altijd zo. Er zijn talrijke voorbeelden waarbij vrijwilligers en professionelen uitstekend samenwerken: gezamenlijke onderzoeksprojecten; een heemkundige kring die samen met een gemeentearchief een archief uitbouwt; vrijwilligers die als ‘professionele amateurs’ (pro-ams) in een archiefinstelling een archief inventariseren of zelfs een vrijwilliger die een leeszaal bedient.

Het project Pro Memorie wil samen met FARO. Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed vzw, deze thematiek in de kijker plaatsen. Daarom wordt de studiedag ‘Zuurvrije Samenwerking’ georganiseerd. Vooral positieve samenwerking tussen professionelen en vrijwilligers zal hierbij in de kijker worden geplaatst. Enkele succesvolle praktijkvoorbeelden worden voorgesteld waarbij zowel de vrijwilliger als de professional aan het woord komen. Via deze studiedag wordt getracht om beide groepen nader tot elkaar te brengen.

Het programma valt uiteen in twee delen. In de voormiddag is er een algemeen deel, waarna de deelnemers in de namiddag kunnen kiezen uit drie inhoudelijke sessies.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.