Werkgroep ‘ICT in heem- en familiekunde’ zoekt leden

Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen willen samen een werkgroep ‘ICT in heem- en familiekunde’ oprichten. De bedoeling is om heemkundigen en genealogen met een sterke ICT-achtergrond samen te brengen om expertise uit te wisselen die ten bate kan komen van de volledige sector. Wie geïnteresseerd is om lid te worden van deze werkgroep, kan zich vanaf nu aanmelden.

Het digitale tijdperk heeft voor heemkundigen en genealogen nieuwe kansen, maar ook heel wat nieuwe problemen en uitdagingen gecreëerd. Als erfgoedvrijwilligers gaan we graag aan de slag met de nieuwe mogelijkheden: museumcollecties worden digitaal geregistreerd en geïnventariseerd, archiefstukken worden ingescand, oude cassettes worden gedigitaliseerd, stambomen worden met speciale software digitaal opgemaakt. Dikwijls willen we de digitale collecties en gedigitaliseerde bestanden ook nog graag via het internet ontsluiten, voor onderzoeksdoeleinden of in het kader van publiekswerking. Bij al deze processen moeten keuzes gemaakt worden: welke hard- en software gaan we gebruiken? Welke metadata voegen we toe aan onze digitale bestanden? Moeten we bepaalde standaarden gebruiken? Wat is de beste manier om een databank te ontsluiten?

Door de vele mogelijkheden en de snelle evolutie in technologie is het voor de erfgoedvrijwilliger vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen en afspraken wordt jammer genoeg maar al te vaak opnieuw het warm water uitgevonden. Verspreid over heemkundige en genealogische verenigingen is nochtans heel wat expertise aanwezig op het vlak van digitale toepassingen. Er zijn vrijwilligers met een professionele ICT-achtergrond, er is de expertise die werd opgebouwd binnen de werking van de vereniging… Die expertise willen Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen samenbrengen.

Enkele mogelijke thema’s die kunnen behandeld worden in deze werkgroep zijn:

  • digitale object- en collectieregistratie
  • digitaliseren van documenten, audio, video
  • beschrijving van digitale bestanden
  • uitwisseling van digitale gegevens voor onderzoek
  • digitale ontsluiting van lokaal erfgoed naar het publiek
  • digitalisering en auteursrechtenproblematiek

Geïnteresseerd?
Wie interesse heeft om mee te werken aan deze werkgroep, kan vrijblijvend contact opnemen met Tijl Vereenooghe. Een eerste bijeenkomst is gepland op dinsdag 4 oktober om 19u in Mechelen.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.