War Heritage Institute herdenkt ‘Onze Vergeten Helden’ van de Eerste Wereldoorlog

Op 5 mei 2018 stelde het War Heritage Institute in Dendermonde het project ‘Onze Vergeten Helden’ voor. Het War Heritage Institute bestond dan net één jaar en bundelt alle instellingen en diensten onder voogdij van de Minister van Defensie die werkzaam waren op het vlak van militair patrimonium en herinnering: het Koninklijk Legermuseum, het Instituut voor Veteranen, verschillende sites zoals de Dodengang, het Fort van Breendonk en Bastogne Barracks, de Belgische militaire begraafplaatsen en de Historische Pool van Defensie.

Met ‘Onze Vergeten Helden’ inventariseren, markeren en herinneren we de gesneuvelde Belgische militairen van de Eerste Wereldoorlog, die nadien vanop de slagvelden naar burgerlijke begraafplaatsen gerepatrieerd werden.

Van de circa 41.000 Belgische militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden, zijn er na de oorlog zo’n 9.000 op verzoek van de nabestaanden teruggebracht naar hun vroegere woonplaats. Door contacten met alle gemeentebesturen in België heeft het War Heritage Institute kunnen vaststellen dat vandaag nog zo’n 6.000 van deze graven bewaard gebleven zijn. De andere zijn verdwenen omdat ze – in tegenstelling tot de graven op militaire begraafplaatsen – meestal geen beschermd statuut hebben.

Gedenkplaatjes

Om deze ‘vergeten graven’ ook zichtbaar te markeren worden nu aan alle gemeentebesturen gratis uniforme gedenkplaatjes ter beschikking gesteld. Het allereerste plaatje werd op 2 mei in Brussel aangebracht door Z.M. de Koning. Op 5 mei kregen gouverneur Jan Briers en burgemeester Piet Buyse uit handen van Franky Bostyn, Adjunct Directeur-generaal a.i. van het War Heritage Institute, symbolisch het eerste Oost-Vlaamse plaatje overhandigd.
Dit eerste plaatje zal met een plechtigheid aangebracht worden op het graf van Onderluitenant Gaston Seghers. Aan het einde van de oorlog nam het 2de Jagers te voet deel aan het Bevrijdingsoffensief en op 23 oktober 1918, na vier jaar oorlog liet het geluk Gaston in de steek. In Oostwinkel aan het Schipdonkkanaal, dat ze probeerden over te steken, viel hij ten prooi aan de oorlog.

Word meter of peter van een ‘Vergeten Held’

Naast het inventariseren en markeren, willen we de graven van deze ‘Vergeten Helden’ ook herinneren. Wie dat wil, kan er peter of meter van worden door bijvoorbeeld iets op te zoeken over het leven van de betreffende soldaat of een bloemetje te leggen op zijn graf. De peters en meters maken dan een tekst, foto of filmpje van wat ze gedaan hebben en voegen dit toe aan de betreffende fiche op www.wardeadregister.be. De leerlingen van een school uit de regio nemen het peterschap over het graf van Gaston Seghers op zich.

Herdenking 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog Voor een passende herdenking organiseert het War Heritage Institute nog twee andere grote herdenkingsmomenten: op 1 juli de herbegraving van vier Belgische gesneuvelden in De Panne en eind september de opening van een nationale tentoonstelling in het Koninklijk Legermuseum, ‘De Groote Oorlog voorbij: 1918-1928’.

Meer hierover op www.warheritage14-18.be en in het laatste nummer van Bladwijzer.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Heemkundig nieuws.