VVIA vraagt met memorandum aandacht voor fabrieksschoorstenen

In het kader van het Europees jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed loopt een internationale actie voor het behoud en de herwaardering van fabrieksschoorstenen. Hiervoor werd op de jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie van het VVIA door de deelnemers een motie goedgekeurd.

De volledige tekst van het memorandum vind je hier.

Symbolen

Fabrieksschoorstenen zijn in ons 21ste-eeuwse landschap de opvallende getuigen van een voorbije industriële periode. Net als de symbolen van de pre-industriële tijd (kerktorens en de torens van kastelen) steken ze hoog boven de daken uit en wijzen ze een plek aan van waaruit macht en kapitaal de omgeving en het maatschappelijk leven bepaalden.

Vandaag zijn ze door hun verticaliteit de tekens die de industriële revolutie en de industriële ontwikkeling van een stad of een streek markeren. In de 19de en de 20e eeuw werden ze gebouwd om de rookgassen van stoomketels en industriële processen af te voeren – vandaag hebben ze door moderne technieken van aandrijving en productie bijna allemaal hun functie verloren. Daardoor worden ze aan de lopende band gesloopt. Daardoor verliezen buurten een stuk van hun herkenbaarheid. Daardoor gaat een visueel bepalend spoor van het industrieel verleden verloren.

Oproep

In het memorandum is ook een oproep gericht aan alle erfgoedverenigingen, historische en volkskundige kringen en ook vrijwilligers om bij te dragen aan de bewustwording van de historische en monumentale waarde van fabrieksschoorstenen, aan het onderzoek naar hun geschiedenis en de geschiedenis van hun bouwers, en om mee te werken aan de inventarisatie van de nog bestaande fabrieksschoorstenen.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.