Vormingsaanbod provincies / FARO

Een nieuwe brochure bundelt het vormingsaanbod 2012 van de consulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Ook vormingen van expertisecentra, erfgoedcellen en landelijke musea komen in de brochure aan bod.

Het aanbod 2012 concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg en -ontsluiting. Dit betekent dat vorming omtrent inhoudelijke thema’s (zoals bijvoorbeeld lezingen of studiedagen over cultuurhistorische onderwerpen) niet in dit aanbod voorkomen. Wel gaat het over vorming rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (behoud en beheer, collectieregistratie, publiekswerking, onderzoek en management).

Voor 2012 werd het aanbod rond behoud en beheer sterk uitgebreid. Enerzijds wil men informeren over de nieuwe klimaatrichtlijnen, anderzijds krijgt het depotbeleid in de provincies stilaan vorm. De nieuwe depot- en registratieconsulenten zetten hun schouders onder een gericht vormingsaanbod.

Download de brochure ‘Vormingsaanbod 2012’ (pdf) voor een volledig overzicht van de aangeboden vormingen . Updates vind je ook altijd in de kalender op de FARO-website.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.