Vormingsaanbod provincies en FARO

Een nieuwe brochure bundelt het vormingsaanbod 2013 van de consulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Ook vormingen van expertisecentra, erfgoedcellen en landelijke musea komen in de brochure aan bod.

Het aanbod 2013 concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg en -ontsluiting. Dit betekent dat vorming omtrent inhoudelijke thema’s (zoals bijvoorbeeld lezingen of studiedagen over cultuurhistorische onderwerpen) niet in dit aanbod voorkomen. Wel gaat het over vorming rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (behoud en beheer, collectieregistratie, publiekswerking, onderzoek en management).

Voor 2013 staan zowel beheer en visieontwikkeling als behoud en beheer op het voorplan.

Download de brochure ‘Vormingsaanbod 2013′ (pdf) voor een volledig overzicht van de aangeboden vormingen . Updates vind je ook altijd in de kalender op de FARO-website.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.