Vormingsaanbod provincies en FARO 2014-2015

Een nieuwe brochure bundelt het vormingsaanbod 2014-2015 van de erfgoedconsulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) en FARO. Ook vormingen van expertisecentra, erfgoedcellen, landelijke musea én Heemkunde Vlaanderen komen in de brochure aan bod.

De nieuwe brochure is bestemd voor beheerders en zorgdragers van erfgoedcollecties en biedt erfgoedmedewerkers een handig overzicht. Het aanbod 2014-2015 concentreert zich op de meest actuele methodieken in de erfgoedzorg en –ontsluiting. Het gaat dus om vorming rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (management en visie, behoud en beheer, collectie- en objectregistratie, publiek en presentatie, en onderzoek).

Enkel wie goed geïnformeerd is en de nodige methodieken onder de knie heeft,  kan de juiste keuzes maken voor de omgang met ons erfgoed. Voor wie op zoek is naar kennis, vaardigheden, ervaringen bij collega’s,… zijn deze vormingen een aanrader.

Download de brochure ‘Vormingsaanbod 2014-2015′ (pdf) voor een volledig overzicht van de aangeboden vormingen. Updates vind je ook altijd in de kalender op de FARO-website.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.