Vormingsaanbod provincies en FARO

Een nieuwe brochure bundelt het vormingsaanbod 2014 van de consulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO. Ook vormingen van expertisecentra, erfgoedcellen, landelijke musea én Heemkunde Vlaanderen komen in de brochure aan bod.

Het aanbod 2014 concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg en -ontsluiting. Dit betekent dat vorming omtrent inhoudelijke thema’s (zoals bijvoorbeeld lezingen of studiedagen over cultuurhistorische onderwerpen) niet in dit aanbod voorkomen. Wel gaat het over vorming rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (behoud en beheer, collectieregistratie, publiekswerking, onderzoek en management).

Goede voornemens nodig bij het begin van het nieuwe jaar? Enkel wie goed geïnformeerd is en de nodige methodieken onder de knie heeft,  kan de juiste keuzes maken voor de omgang met ons erfgoed. Voor wie op zoek is naar kennis, vaardigheden, ervaringen bij collega’s,… zijn deze vormingen een aanrader.

Download de brochure ‘Vormingsaanbod 2014′ (pdf) voor een volledig overzicht van de aangeboden vormingen . Updates vind je ook altijd in de kalender op de FARO-website.

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.