Vorming: Train-de-trainer Buurten met erfgoed

Voor initiatiefnemers en trekkers van een lokaal erfgoededucatief traject

Buurten met erfgoed is een coachingstraject voor leerkrachten én lokale erfgoedpartners tezamen. Gedurende een schooljaar werken ze samen om zo activiteiten te ontwikkelen rond erfgoed in de schoolbuurt. Op die manier kunnen tal van leerlingen van de tweede graad lager onderwijs kennismaken met het erfgoed in de schoolbuurt.

Wilt u ook graag een coachingstraject opstarten in uw gemeente of regio? Wilt u hiertoe het initiatief nemen en dit proces trekken? Dan is deze train-de-trainer vorming iets voor u! In de training vertrekken we van de vraag: hoe pak je een traject Buurten met erfgoed aan? Het is een intensief traject dat heel wat kan opleveren, maar waarbij men toch ook wel wat (tijd en) inzet van leerkrachten en erfgoedpartners vraagt.

Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject Buurten met erfgoed door:

  • hen voor te bereiden op de te nemen stappen in het traject;
  • ideeën en tips uit te wisselen over de communicatie van Buurten met erfgoed, de coördinatie en opvolging van het traject;
  • hen te trainen in het gebruik van activerende werkvormen;
  • ondersteunende theorie aan te reiken zoals Cultuur in de Spiegel.

De training start op donderdag 28 september 2017. Vervolgens voorzien we ook drie terugkombijeenkomsten. Daar wordt ingegaan op bepaalde onderdelen in het traject Buurten met erfgoed en er kunnen ervaringen uitgewisseld worden over stappen die de deelnemers zelf al hebben gezet.

De vorming richt zich naar lokale trekkers* die een Buurten met erfgoed-traject willen opstarten in de loop van het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019.

Deze vorming is een organisatie van de stuurgroep Buurten met erfgoed.

*Indien lokale erfgoedverenigingen een dergelijk traject willen, kunnen ze (ipv zelf de train-de-trainer te volgen) zo’n trajectbegeleiding ook gratis aanvragen via daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be. Elk jaar kan er zo één (deel)gemeente aan bod komen.

Praktisch

Datum: 28 september 2017 van 9u30 tot 16u30
Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Data terugkombijeenkomsten: 16 november 2017, 15 maart 2018 en 24 mei 2018.
Tijdstip terugkombijeenkomsten: 14u00 – 16u00
Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Docent: Chris Ferket (Mooss vzw)

Kostprijs: Cera ondersteunt Buurten met erfgoed. Dankzij dit engagement kunnen we deze vorming aanbieden voor een bedrag van 10 euro.

Inschrijven: Stuur een e-mail naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be met de vermelding inschrijving train-de-trainer 2017. Maximum aantal deelnemers: 12.

Graag meer informatie?
Ga naar www.buurtenmeterfgoed.be of contacteer daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.