Vooraankondiging studiedag ‘Heemkunde Actueel’

Op zaterdag 19 november 2011 organiseert Heemkunde Vlaanderen de studiedag ‘Heemkunde Actueel’. Deze studiedag zal focussen op de hedendaagse invulling van heemkunde. Door middel van een kritische reflectie over heemkunde en wat dit vandaag inhoudt, wil de studiedag nieuwe impulsen geven aan heemkringen en heemkundigen.

Tijdens de studiedag wil Heemkunde Vlaanderen zijn doelgroep inspiratie geven door samen te reflecteren en te discussiëren over een aantal prangende vragen. Welke nieuwe methodes en invalshoeken kunnen ervoor zorgen dat heemkunde actueel blijft? Hoe kunnen we heemkunde op een aantrekkelijke manier tot bij het grote publiek brengen? Hoe zorgen we ervoor dat de studie van en de zorg voor ons lokaal erfgoed ook in de toekomst wordt verdergezet?

Tijdens deze studiedag zal ook het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen feestelijk worden voorgesteld.

De studiedag ‘Heemkunde Actueel’ zal plaatsvinden in Gent. Meer details over het programma van de studiedag worden later bekendgemaakt. Noteer de datum alvast in je agenda!

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.