Vlaamse migranten in Wallonië 1850-2000

Nog tot 12 juni loopt in het Caermersklooster in Gent de tentoonstelling ‘Vlaamse migranten in Wallonië 1850-2000’, gerealiseerd door KADOC-K.U.Leuven in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen.

De voorbije jaren haalde ‘migratie’ vaak de krantenkoppen en stond het geregeld op de politieke agenda. Het is echter geen recent fenomeen. De redenen waarom iemand op pad ging of gaat, zijn doorheen de geschiedenis bijna steeds dezelfde gebleven: een ondraaglijke thuissituatie of een aantrekkelijke situatie elders zodat een verhuis een logische stap werd. Migrantenbewegingen zijn ook vandaag nog voornamelijk armoedemigraties.

Er wordt wel eens beweerd dat het niet in de aard van de Vlaamse plattelanders lag om verre horizonten op te zoeken. Maar toch verlieten die honkvaste en traditierijke Vlamingen in de 19de en ook in de 20ste eeuw om sociaal economische redenen hun geboortegrond. Velen vestigden zich in de stad, met de hoop op werk in de sterk groeiende industrie. Sommigen bleven op het platteland en trachtten er met de beschikbare middelen het beste van te maken. Seizoenarbeid was dan een van de weinige mogelijkheden om ten minste een aantal maanden per jaar van een inkomen verzekerd te zijn.

Anderen zagen hun toekomst niet langer in eigen land of in eigen streek. Ze zochten hun heil in de emigratie naar de overzeese Nieuwe Wereld. Ofschoon de emigratie naar Canada, de Verenigde Staten of Argentinië niet zonder belang is geweest, toch verkozen velen dichter bij huis te blijven. Ze bouwden een nieuw leven op in het noorden van Frankrijk of in Wallonië. De aantrekkingskracht van de Waalse steenkoolmijnen, de glasfabrieken en de metaalnijverheid in en rond steden als La Louvière, Charleroi en Luik was groot. De Vlamingen vestigden er zich doorgaans in elkaars buurt, waardoor er ‘Vlaamse’ wijken ontstonden en er kwam zelfs een Vlaams verenigingsleven tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog trokken enkele duizenden Vlaamse landbouwers, vooral uit West- en Oost-Vlaanderen, naar het zuidelijke landsgedeelte. Ook zij organiseerden zich en vandaag bestaan er nog enkele verenigingen van Vlaamse landbouwers in Wallonië.

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide en rijk geïllustreerde publicatie. Deze publicatie is het nummer 26 in de reeks ‘Bijdragen van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd’ van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Het boek kost 29,99 euro.

www.vlaamsemigranteninwallonie.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tentoonstellingen.