Vlaams-Nederlands tijdschrift Museumpeil krijgt nieuwe look

Museumpeil, een informatieblad voor museumwerkers in Nederland en Vlaanderen over landelijke en regionale ontwikkelingen in de museum- en erfgoedsector, is vernieuwd. Naast het blad zelf is er nu ook een website en een nieuwsbrief.

Museumpeil is twintig jaar geleden opgericht om kennis en ervaringen uit de museumpraktijk te delen, of zoals het in het eerste nummer werd verwoord: ‘Ons staat een blad voor ogen dat inhoudelijk en professioneel is. De artikelen zijn zeer op de dagelijkse museumpraktijk toegespitst en spelen zoveel mogelijk in op de behoefte van musea.’

De laatste tien jaar werd het blad uitgegeven door de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten in samenwerking met de bureaus van provinciale museumconsulenten en FARO. Onlangs is het blad door de redactie in goed overleg en met steun van de uitgevers verzelfstandigd. Vanaf nummer 44 is Museumpeil een uitgave van de Stichting Museumpeil.

Meer informatie over Museumpeil vind je hier.

Bron: FARO

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.