Visienota immaterieel cultureel erfgoed

Eind december gaf Vlaams cultuurminister Joke Schauvliege meer toelichting bij haar beleidsvisie over immaterieel cultureel erfgoed. Op basis van een uitgebreide visienota wil de minister de inhoud van UNESCO-conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed uit 2003 concreter en werkbaarder maken voor de situatie in Vlaanderen.

Eerder schreef de minister al in haar beleidsnota cultuur (pdf) dat ze rond immaterieel erfgoed een duurzaam en toekomstgericht beleid wil uitbouwen, afgestemd op de internationale ontwikkelingen. Zo wil de minister ook het immaterieel erfgoed haar eigen plaats geven binnen het cultureelerfgoedbeleid.

Sinds 2008 is er al een Inventaris Vlaanderen met ondertussen 19 elementen immaterieel cultureel erfgoed. Ook heeft Vlaanderen zes elementen immaterieel cultureel erfgoed op UNESCO’s Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Maar een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed bestaat volgens de minister niet alleen uit lijsten en registers: “Als Vlaanderen het immaterieel cultureel erfgoed echt wil waarderen moet er meer gebeuren.”

De visienota immaterieel cultureel erfgoed werd nu ook integraal gepubliceerd in het nieuwste nummer van faro | tijdschrift voor cultureel erfgoed (december 2010). Dit nummer is overigens nagenoeg volledig gewijd aan het beleid en de praktijk van safeguarding van immaterieel cultureel erfgoed. Naast de visienota vind je in het nummer ook twee artikels van Marc Jacobs waarin hij dieper ingaat op de UNESCO-conventie van 2003 en de operationele richtlijnen van 2010.

Via de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed vind je de integrale visienota immaterieel cultureel erfgoed (pdf). Je kunt ook de toespraak van minister Schauvliege (pdf) nalezen.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.