Vijf interviews over levende geschiedenis

In het kader van een traject rond levende geschiedenis sprak Heemkunde Vlaanderen met vijf verenigingen uit de provincie Antwerpen die elk op hun manier levende geschiedenis gebruiken. De interviews werden gepubliceerd in het eerste nummer van ‘Bladwijzer’ en zijn hieronder ook digitaal te vinden. Je maakt kennis met Luc Keulemans van het Liers Genootschap voor Geschiedenis, Rudi Leys van de vzw Vrienden van het Fort van Liezele, Ron Van Dyck van Mallifique vzw, Francis Houbrechts van Erfgoed Hoogstraten vzw en Vic Peeters van de Lichtaartse Kloppers vzw.

35 jaar levende geschiedenis in Lier… met Lier Kermis, zot Jeanneke en Lier800

In 1996 schitterde in Lier de evocatie van het huwelijk van Filips De Schone en Johanna van Castilië die mekaar toen precies vijfhonderd jaar geleden
het jawoord gaven in de Sint-Gummaruskerk. Volgend jaar haalt Lier opnieuw alle creativiteit en levende geschiedenis boven voor de viering van 800
jaar stadsrechten. Tijd voor een gesprek met Luk Ceulemans, voorzitter van het Liers Genootschap voor Geschiedenis en productieleider van vernoemde evenementen.

Lees het artikel (pdf)

Van gids tot kampement: de Vrienden van het Fort van Liezele en re-enactment

Het Fort Van Liezele, een beschermde vesting tussen Puurs en Liezele huisvest diverse militaire museumstukken uit wereldoorlog I & II. Toch is het Fort niet louter een museum. De vzw Vrienden van het Fort van Liezele zorgt ervoor dat er regelmatig leven in de brouwerij is. “Geschiedenis is er ook om te herbeleven”, zegt Rudi Leys, een van de medewerkers van de vzw.

Lees het artikel (pdf)

Het succes van Mallifique 2009: geschiedenis voor het grote publiek

Twee jaar geleden werd de gemeente Malle gedurende een heel weekend overspoeld met soldaten, boeren, buitenlui en bezoekers. De vzw Mallifique organiseerde dat weekend een grote historische evocatie over de slag bij Hoogstraten van 1814. Daarnaast konden bezoekers terecht in een historisch tentenkamp met honderden re-enactors uit verschillende landen. Re-enacter Ron Van Dyck droomde al lang van een historische evocatie in Malle en werkte dag en nacht om deze droom tot een goed einde te brengen. Daarnaast is hij lid van de napoleontische vereniging De 7de Linie.

Lees het artikel (pdf)

“Re-enactment is kitsch in positieve zin.” Acht tips om levende geschiedenis te gebruiken

Erfgoed Hoogstraten is een vzw die zich ontfermt over het cultuurhistorisch, materieel en immaterieel erfgoed van het kanton Hoogstraten. De vereniging bestaat sinds 2002 en heeft intussen al een en ander bereikt. Een van de grootste projecten tot dusver is Vivat Hooghstraeten, het openingsweekend i.v.m. de viering van 800 jaar vrijheidsrechten voor het meest noordelijke grensstadje van ons land. Tijdens een memorabel weekend in april 2010, met ruim 20.000 bezoekers, werden enkele perioden uit de woelige geschiedenis van de Noorderkempen aan de man gebracht. Daarvoor werden een 15-tal groepen met in totaal 250 re-enactors ingeschakeld, van oermensen tot Tommies uit WO II. De coördinatie lag in handen van Erfgoed Hoogstraten. Francis Huijbrechts, voorzitter van deze vzw, geeft enkele tips mee.

Lees het artikel (pdf)

Levende geschiedenis en oude ambachten: de Lichtaartse Kloppers

De “Lichtaartse Kloppers” is de naam van een folklore- en ambachtengroep uit het Kempense dorp Lichtaart (deelgemeente van Kasterlee). De groep bestaat hoofdzakelijk uit vlegeldorsers. Verder specialiseerden zich enkele clubleden in oude motoren en landbouwmachines. De Lichtaartse Kloppers willen door het hanteren van het oude landbouwalaam en het vertellen van een verhaal over oude weerspreuken en volksgebruiken het beeld van het dagelijks leven van hun voorouders terug oproepen. De “Lichtaartse Kloppers” bestaan sedert 1970. Ze kunnen bogen op een rijke ervaring. Al 30 jaar kan men ze aan de slag zien op folkloremarkten, landbouwdagen, molen- en oogstfeesten in Nederland, België, Zwitserland,Duitsland… Ze verleenden hun gewaardeerde medewerking aan o.a. radio- en TV-programma’s, documentaires en speelfilms.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Ontsluiting.