Vier nieuwe tradities opgenomen op inventaris

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste onlangs om 4 tradities, fenomenen of gewoontes toe te voegen aan de Vlaamse inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het gaat om de bloemencorso’s, het vinkenzetten, Waregem Koerse Feesten en het telen van grondwitloof.

Bloemencorso’s zijn optochten van wagens versierd met bloemen. De organisatoren kunnen jaarlijks rekenen op de inzet van talrijke vrijwilligers.

Het vinkenzetten of het houden van zangwedstrijden met vinken is een eeuwenoude volkssport. Deze gezinsactiviteit komt vooral in West- en Oost-Vlaanderen voor maar wordt ook in de andere Vlaamse provincies en een deel van Henegouwen beoefend. Vroeger vingen de vinkeniers zelf wilde vinken maar in 2003 werden deze vangst verboden.

De Waregem Koerse Feesten is een jaarlijks terugkerend evenement met als hoogtepunt de Waregem Koerse. Dit zijn paardenrennen die sinds het midden van de negentiende eeuw op de eerste dinsdag na het laatste weekend van augustus worden ingericht. De Feesten worden de dag voordien officieel geopend door de bellenman van Waregem.

De traditionele teelt van grondwitloof gaat terug op een oude techniek om in de winter verse vitaminerijke groenten te bekomen. Het witloof kenmerkt zich door zijn smaak en specifieke teeltwijze. Veel telers houden de uitgesproken smaak van hun witloof in stand door de opkweek van eigen zaaizaad dat vaak van generatie op generatie binnen het bedrijf werd veredeld. Anno 2013 zijn er nog zo’n 180 grondwitlooftelers actief, waarvan ongeveer 150 in Vlaams-Brabant.

Inventaris immaterieel erfgoed

De inventaris is een onderdeel van het platform www.immaterieelerfgoed.be. Dit interactief platform werd in september 2012 door minister Schauvliege gelanceerd als een ontmoetingsplaats voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Via dit medium maken organisaties en personen zich bekend. Immaterieel cultureel-erfgoedelementen worden zichtbaar en erfgoedgemeenschappen delen de hieraan gekoppelde borgingsmaatregelen. Het is met andere woorden een inspiratiebron, kennisbank en contactforum voor al wie immaterieel cultureel erfgoed mee een toekomst wil bieden.

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed draagt bij tot de zichtbaarheid van immaterieel cultureel erfgoed en stimuleert het bewust omgaan met en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

De inventaris telt nu 37 elementen.

Afbeelding: Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.