Verslag van de studienamiddag Heemkunde Actueel 2016

Nieuwe invalshoeken voor het heemkundige verhaal

Lokale erfgoedverenigingen zijn voor gemeenten vaak van onschatbare waarde. Ze brengen niet alleen het verleden van een lokale gemeenschap in kaart, maar ontsluiten lokaal erfgoed op laagdrempelige manieren. Het onderzoek naar ons verleden is in voortdurende beweging. Uit welke vernieuwende onderzoekstechnieken en methodologieën kan de hedendaagse heemkundige putten? Welke nieuwe bronnen staan ter beschikking? Dit zijn slechts enkele van de vragen die aan bod kwamen op de zesde editie van onze studiedag Heemkunde Actueel op 19 november 2016. In dit artikel vind je een kort verslag van de dag en lees je ook wie op het einde van de dag de nieuwe Ambassadeur Heemkunde Vandaag werd.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Beheer en organisatie.