Verslag colloquium ‘Heimat heute’

Eind vorig jaar vond in Dresden (Duitsland) het tweedaagse colloquium ‘Heimat heute. Reflexionen und Perspektiven’ plaats. Op deze bijeenkomst in het Deutsche Hygiene-Museum stond de vraag centraal hoe we de dag van vandaag omgaan met begrippen als ‘Heimat / heem’, ‘geografische eigenheid’, ‘lokale traditie’…

Op het programma stonden bijdragen en discussies over hoe invulling kan gegeven worden aan deze begrippen in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering en mobiliteit. Aangezien deze discussies ook bijzonder relevant zijn voor de Vlaamse heemkundige sector, was Heemkunde Vlaanderen aanwezig op deze studietweedaagse.

Een beknopt verslag van dit colloquium, dat binnenkort ook verschijnt in het eerste nummer van het nieuwe ondersteunend tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen, kan je hieronder al integraal downloaden.

Verslag colloquium ‘Heimat heute: Reflexionen und Perspectiven’ (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer.