Vermijd schadeclaims. Vergeet het auteursrecht niet

Lokale erfgoedverenigingen publiceren regelmatig en op zeer veel verschillende manieren. Een ondoordachte omgang met auteursrecht van het materiaal dat je daarvoor gebruikt, kan je als vereniging duur te staan komen. Nochtans is het niet eenvoudig om door de bomen het bos nog te zien in de complexe regelgeving van het auteursrecht en de naburige rechten.

Heemkunde Vlaanderen organiseerde hierover in 2014 en 2015 een cursus, maar de nood naar informatie blijft bestaan. Welke afbeeldingen mag je publiceren in een tijdschrift? En aan wie moet je toestemming vragen bij het tonen van beeldmateriaal op een website of tentoonstelling? Mogen alle beelden die op het internet ter beschikking zijn zomaar vrij gebruikt worden? En hoe zit het met foto’s die je zelf genomen hebt? Daarover kan je toch volledig zelf beslissen? Wie publiceert, wordt voortdurend met dergelijke vragen geconfronteerd.

Basisprincipes

De zoektocht naar correcte en relevante informatie is echter niet evident. Recent bracht CultuurNet de kwestie ook onder de aandacht in haar nieuwsbrief van april. CultuurNet is de organisatie achter de UiTdatabank, een databank met activiteiten die door veel verenigingen gebruikt wordt. Sommige invoerders plukken daarvoor een willekeurige foto van het internet om hun activiteit op te vrolijken, maar dit blijft niet altijd zonder gevolgen. Als je niet beschikt over de nodige rechten of toestemming, kan een schadeclaim je duur te staan komen. Op de website van de UiTdatabank vind je daarom een aantal basisprincipes die je kunnen helpen om het auteursrecht na te leven.

Deze samenvatting is zeker de moeite om te bekijken en geeft een beknopt antwoord op volgende vragen:

  • Welke soorten werk zijn onderworpen aan het auteursrecht?
  • Is het mogelijk om een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te plegen op de regelgeving terzake?
  • Kan CultuurNet Vlaanderen bemiddelen bij auteursrecht-disputen?
  • Wat is het verschil tussen auteursrecht en privacy?
  • Waar en hoe kan je op het internet meer zekerheid rond rechtenvrij fotomateriaal vinden?

Brochure en studiedag

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) bereidt momenteel een brochure voor die een antwoord biedt op allerhande vragen over auteursrecht. Het verzamelt daarvoor input om te weten wat er speelt in de sector. Lokale erfgoedorganisaties die met vragen zitten of een casus willen bespreken kunnen vragen doorsturen naar klaartje.brits@vvbad.be. Deze brochure verschijnt in het najaar.

Op maandag 10 oktober organiseert de VVBAD ook een studiedag gewijd aan het onderwerp in PXL Hasselt. Je krijgt er een algemene introductie (wat mag wel/niet, wie is verantwoordelijk, …), een overzicht van de ontwikkelingen op internationaal niveau en een kijk op verschillende beheersvennootschappen. Daarnaast is er ook tijd voor discussie over de vragen die leven in de sector.

Uiteraard kunnen lokale erfgoedorganisaties met vragen of problemen ook contact opnemen met een van onze consulenten via consulenten@heemkunde-vlaanderen.be.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ondersteuning.