Itinera Nova

Dit weekend opende in het stadhuis van Leuven de tentoonstelling ‘Verhalen uit de Leuvense schepenbank 1400 | 1464’. Deze tentoonstelling kadert in het omvangrijke digitaliseringsproject ‘Itinera Nova. Nieuwe Wegen naar Digitale Ontsluiting van Archiefbronnen’. De bedoeling van dit project, waarbij ook Heemkunde Vlaanderen als partner betrokken is, is een zo goed mogelijke digitale toegang te ontwikkelen tot de meer dan duizend registers van de Leuvense schepenbank.

Vanaf het midden van de 12de eeuw tot in de 18de eeuw traden zeven Leuvense schepenen op als rechters in de zogenaamde ‘schepenbank’. De schepenen oordeelden in geval van misdrijven of burenruzies, maar legden evengoed de bouw of verkoop van een huis of de opmaak van een testament of boedelbeschrijving vast. Daarnaast stelde de schepenbank akten en contracten op die te maken hadden met allerlei aspecten uit het dagelijkse leven.

De registers waarin deze akten werden opgetekend, worden voor de periode 1362 tot 1795 nagenoeg volledig in het Leuvense stadsarchief bewaard. Meer dan zes eeuwen schepenbank zijn samen goed voor maar liefst 1128 volumes of schepenregisters en leveren samen een enorme schat aan verhalen en interessante weetjes over Leuven. Het stadsarchief en de erfgoedcel brengen ze nu tot leven op de oorspronkelijke locatie van de schepenbank: het Leuvense stadhuis. De tentoonstelling focust op de periode van Rogier van der Weyden: 1400-1464.

Binnen het kader van het project Itinera Nova zullen alle ca. 950.000 bladzijden van de registers ingescand worden, en dit op een termijn van tien jaar. De digitale beelden worden ter beschikking gesteld op de projectwebsite itineranova.be. De akten, van verkoop tot erfenis, van burenruzie tot schuldbekentenis, worden voorzien van een index en een volledige transcriptie. Een netwerk van vrijwilligers zal wiki-gewijs helpen bij de ontsluiting van deze rijke bron door mee te transcriberen.

‘Verhalen uit de Leuvense schepenbank 1400 | 1464’ loopt nog tot 5 december in het stadhuis (Grote Markt, Leuven). Open van di t/m zo tussen 10.00 en 18.00 uur. Meer info op www.erfgoedcelleuven.be. Op 25 november vindt in Brussel ook een studiedag plaats.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tentoonstellingen.