Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

In opdracht van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) werkt het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting momenteel aan een project rond de inventarisatie van slagvelden in Vlaanderen uit de periode vóór de Eerste Wereldoorlog. Aangezien heemkundige kringen over heel veel kennis van de lokale geschiedenis beschikken, hopen de initiatiefmemers ook op hen een beroep te kunnen doen om het onderzoek zo volledig mogelijk te maken. De namen van verenigingen die meewerken worden in het eindrapport vermeld.

Er is al een voorlopige lijst van veldslagen per provincie (pdf) beschikbaar. Misschien zijn er in jouw omgeving in de loop der eeuwen nog veldslagen geweest die niet op de lijst staan. In dat geval verzoekt men vriendelijk om de eventueel ontbrekende veldslagen aan te vullen. Dit kan door middel van dit invulformulier (.doc). Bij wijze van voorbeeld kan je ook een ingevuld formulier bekijken aan de hand van de casus ‘Oudenaarde 1708’ (pdf).

Door jou gekende locaties van veldslagen die in de lijst voorkomen, alsook publicaties in lokale (heemkundige) tijdschriften, zijn ook voor het onderzoek relevant. Belangrijk om te vermelden is dat belegeringen van steden of kastelen niet in aanmerking komen voor de inventarisatie. Komen wél in aanmerking: open veldslagen, schermutselingen, achterhoedegevechten, enz.

Gezien het korte tijdsbestek waarbinnen het project moet worden uitgevoerd, verzoekt men de formulieren zo snel mogelijk terug te zenden naar ben.devriendt@enamecenter.org
of per post naar volgend adres:

Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting
t.a.v. Ben De Vriendt
Postbus 42
9700 Oudenaarde

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ben De Vriendt op het nummer 055/23.24.48.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.