Vacature! Coördinator bij Heemkunde Vlaanderen vzw

Heemkunde Vlaanderen vzw is op zoek naar een dynamische coördinator met interesse voor cultureel erfgoed, heemkunde, volkscultuur en vrijwilligersorganisaties.

Download hier de vacature in pdf-formaat.

Organisatie

Heemkunde Vlaanderen vzw is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heemkunde Vlaanderen biedt ondersteuning, begeleiding en vorming aan lokale heemkundige verenigingen, aan individuele heemkundige onderzoekers en aan de provinciale koepels voor heemkunde.

Heemkunde Vlaanderen biedt eveneens deze ondersteuning, begeleiding en vorming aan alle lokale musea en lokale archief- en documentatiecentra m.b.t. het beheer en de ontsluiting van lokale erfgoedcollecties. Sinds 2012 staat Heemkunde Vlaanderen ook in voor de ondersteuning en begeleiding van de Vlaamse jeugdbewegingen rond hun cultureel-erfgoedzorg en -ontsluiting. Heemkunde Vlaanderen is gevestigd in Mechelen.

Meer informatie vindt u op www.heemkunde-vlaanderen.be

Functieomschrijving

Als coördinator staat u aan het hoofd van de organisatie en bent u belast met het financieel en administratief beheer van de vereniging teneinde het dagelijks beheer gestructureerd en coherent te laten verlopen. U rapporteert aan de raad van bestuur en werkt nauw samen met alle andere medewerkers.

De coördinator staat in voor het realiseren van het beleidsplan binnen de grenzen van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid en de grenzen gesteld door de raad van bestuur.

U stuurt het team van de organisatie aan op een coachende en motiverende manier.

U vertegenwoordigt Heemkunde Vlaanderen op vergaderingen met externe erfgoedverenigingen, tijdens contacten met de overheid en op symposia en behartigt daar tevens de belangen van de vrijwilligersorganisaties.

Daarnaast houdt u de noodzakelijke voeling met de lokale erfgoedbeheerders onder andere door het leggen van operationele contacten met de basis. Tot slot werkt u ook mee aan de structurele activiteiten van Heemkunde Vlaanderen.

Profiel

 • U bent in het bezit van een universitair diploma (licentiaat/master).
 • U hebt voldoende kennis van het cultureel-erfgoedveld en van het subsidiebeleid van de Vlaamse overheid.
 • U heeft een goede talenkennis Nederlands, Frans en Engels.
 • U heeft een goede kennis van de PC.
 • U vertoont een sterke interesse voor vrijwilligersverenigingen en vrijwilligersbeleid (actieve deelname is een pluspunt).
 • Een goede kennis op het gebied van financieel beheer en HRM strekt tot aanbeveling.
 • Contacten met de academische wereld zijn aanbevolen.
 • Ervaring met internationale projecten/contacten is een pluspunt.
 • U hebt leidinggevende capaciteiten en bent een echte teamspeler.
 • U bent stressbestendig, werkt zorgvuldig en planmatig.
 • U toont voldoende flexibiliteit en beschikt over een creatief en probleemoplossend vermogen en bent redactievaardig.
 • U bent communicatief ingesteld en hebt een gevoel voor diplomatie en discretie.

Aanbod

 • Een voltijdse job in een kleine doch ambitieuze en dynamische organisatie met veel kansen tot zelfontplooiing
 • Contract van onbepaalde duur
 • Wedde volgens niveau op basis van wedden paritair comité 329 categorie L1, verhoogd met mandaatvergoeding en extralegale voordelen
 • Indiensttreding vanaf 1 juni 2016

Heemkunde Vlaanderen vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst.

Interesse?

Hebt u interesse voor deze vacature, bezorg dan uiterlijk op 22 april 2016 uw kandidatuur met:

 • Sollicitatiebrief waarin u uw kandidatuur motiveert
 • Uitgebreide cv, waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden
 • Een kopie van uw diploma’s

U mag uw kandidatuur mailen naar Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen: fons.dierickx@heemkunde-vlaanderen.be

Wie bijkomende informatie over deze vacature wenst, kan zich tot en met 8 april 2016 richten tot de huidige coördinator Nele Provoost, telefoon 0471 346 994. Nadien is bijkomende informatie op te vragen bij de voorzitter via bovenstaand mailadres of via telefoon 053 21 61 72

Selectieprocedure

Een preselectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrief en het cv.

Maximum 20 kandidaten worden uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure. Deze bestaat uit een schriftelijke opdracht die wordt meegegeven bij de preselectie en, voor diegene die doorgaan naar de laatste ronde, een finaal gesprek met schriftelijke proef ter plaatse op 20 mei 2016.

Heemkunde Vlaanderen vzw
Huis De Zalm
Zoutwerf 5
2800 Mechelen

www.heemkunde-vlaanderen.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.