Triverius is pionier voor heemkunde en crowdfunding

Geschied- en heemkundige kring Triverius uit Brakel ging met de steun van Heemkunde Vlaanderen met een Vlaamse primeur lopen. Als eerste heemkundige kring in Vlaanderen tracht het geld in te zamelen voor een restauratieproject via de crowdfundingwebsite Boekensteun.be.

Geef om boeken

De afgelopen jaren slaagden de kring en de gemeente Brakel erin om drie boeken aan te kopen van Triverius, de bekende zestiende-eeuwse Leuvense professor en tijdgenoot van Vesalius. Met het oog op permanente bewaring wil de heemkundige kring investeren in een schoonmaakbeurt en conserveringsmateriaal voor de waardevolle boeken.

Omdat de kring de financiering alleen niet kan dragen, gaat het via digitale weg op zoek naar bijdragen van het ruime publiek. De volledige beschrijving van het project en de drie boeken is te vinden via boekensteun.be/triverius. Vergeet ook niet om het project jouw steun te verlenen!

Ook voor uw boekenkast

Als lokale erfgoedvereniging op zoek naar hulp bij het lanceren van een campagne op Boekensteun? Heemkunde Vlaanderen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek geven daarvoor begeleiding bij alle noodzakelijke stappen. Daarbij krijgt u tal van praktische tips over fondsenwerving en nieuwe media. Met de beschikbare sjablonen ontwikkel je eenvoudig eigen flyers en affiches.

Boekensteun is er voor alle historisch bibliotheekmateriaal, of alles wat in vroegere eeuwen van de drukpers is gerold of door nijver overschrijven werd verspreid. Dat kunnen boeken, kranten of tijdschriften zijn, maar ook handschriften, partituren, pamfletten, prenten, affiches, kaarten of plannen.

Ongetwijfeld heeft jouw vereniging wel iets op de boekenplank staan dat extra aandacht verdient. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de collectie op een of andere manier publiek toegankelijk moet zijn.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Heemkunde Vlaanderen via consulenten@heemkunde-vlaanderen.be of met Sam Capiau van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek via sam@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.