Toetssteen Herinneringseducatie: handleiding voor educatieve projecten

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) ontwikkelde de Toetssteen Herinneringseducatie, een handleiding voor kwalitatieve projecten rond herinneringseducatie. Aan de hand van de toetssteen kunnen organisaties zelf een educatief project uitwerken.

De Toetssteen Herinneringseducatie werd speciaal ontwikkeld als instrument om de kwaliteit van herinneringseducatie te stimuleren. Deze visietekst met tips en suggesties werkt als handleiding voor instellingen of organisaties die een educatief pakket willen ontwikkelen.

Herinneringseducatie steunt op drie cruciale aspecten:

  • kennis en inzicht
  • empathie en verbondenheid
  • reflectie en actie

Deze aspecten worden beschouwd als drie na te streven doelstellingen die ook een zekere fasering inhouden. Per doelstelling worden in de toetssteen een aantal aandachtspunten uitgelicht die getoetst worden aan de hand van enkele reflectievragen. Vervolgens worden concrete tips toegereikt om het aandachtspunt in de praktijk om te zetten.

Je kan het volledige document gratis downloaden (pdf). In 2015 verscheen een vernieuwde editie. Deze kan je hier downloaden. De toetssteen werd ook vertaald in de online tool ‘Start to Remember’. ‘Deze online tool werkt als een vragenlijst die leerkrachten doet reflecteren over herinneringseducatie en hen laat ontdekken op welke manier ze herinneringseducatie in de klas brengen en waar ze kunnen bijsturen’, zegt Klaartje De Boeck van het BCH. ‘Doorgaans zijn leerkrachten heel erg tevreden over de inhoud van de tekst en geven ze aan dat deze informatie voor een deel de lacune aan kennis over herinneringseducatie dicht.’

Het BCH werkt momenteel ook aan een toetssteen die specifiek voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog is opgemaakt en die als doel zal hebben om als concreet werkmiddel te worden gebruikt.

Het BCH werd opgericht in 2008 na aanzet van de toenmalige minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke. Het comité, gecoördineerd door de vzw Kazerne Dossin, wil iedereen die aan herinneringseducatie doet, ondersteunen door te werken aan de transparantie en kwaliteit van het aanbod.

Het BCH wordt gecoördineerd door de vzw Kazerne Dossin in samenwerking met Fort van Breendonk, Stichting Auschwitz, In Flanders Fields Museum, Jeugd en Vrede vzw, Instituut voor Veteranen, Oorlog en Vrede in de Westhoek, Vlaams Ministerie van Onderwijs, Kabinet van de Minister van Onderwijs, VSKO (Katholiek onderwijs), POV (Provinciaal Onderwijs), OVSG (Steden en Gemeenten), GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en de Duitstalige Gemeenschap.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.