Tijd-Schrift zoomt in op ‘historische geografie’

Eind december 2012 verscheen het vierde nummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, het tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen. Dit nummer is gewijd aan het thema historische geografie.

Inhoudstafel

 • Van kaart naar landschap
  Bram Vannieuwenhuyze
 • Het Vlaamse platteland opgemeten, in kaart gebracht en naar waarde geschat. Een overzicht van de veelzijdige expertise van landmeters en prijzers in de zeventiende en achttiende eeuw in het graafschap Vlaanderen
  Pieter Beyls
 • Het landboek van Tielt. De pre-kadastrale kaart als bron voor lokaal historisch onderzoek
  Martijn Vandenbroucke
 • Een hoeve in de polder. Bronnen en methodes voor landschaps- en bewoningsgeschiedenis van historische hoeves
  Hadewijch Masure, Iason Jongepier, Tim Soens, Reinoud Vermoesen, Ewald Wauters
 • Op zoek naar de 17de-eeuwse verdedigingslinie tussen Ieper en Komen. Een archeologische en cartografische studie
  Hans Blanchaert
 • De landschappelijke reconstructie van sites met walgracht in Vlaanderen. Een handleiding aan de hand van de casus Trente te Zuienkerke
  Lies Vervaet en Andy Ramandt
 • Historisch GIS in de praktijk
  Bart De Wit en Bram Vannieuwenhuyze

Meer info: neem een abonnement op Tijd-Schrift

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tijd-Schrift, Varia.