Tijd-Schrift vertelt over schokkende en fascinerende rampen in het verleden

TS_rampen_coverRampen spreken tot de verbeelding. Een fenomeen zoals het ramptoerisme bewijst dat mensen ondanks – of dankzij? – hun huiver toch ook gefascineerd zijn door rampzalige gebeurtenissen. Is het sensatiezucht? Of maakt het deel uit van het verwerkingsproces? Rampen stoten in elk geval af en trekken tegelijk aan, zowel nu als in het verleden. Ze vormen het onderwerp van veel verhalen en zijn daarom ook voor historici interessant onderzoeksterrein.

In dit nieuwe themanummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen plaatsen verschillende auteurs rampen in historisch perspectief. Met interessante voorbeelden en vernieuwende onderzoeksvragen bieden ze inspiratie voor lokale onderzoekers om zelf onderzoek te doen naar lokale en regionale rampen.

Meer informatie over Tijd-Schrift vind je op www.tijd-schrift.be. Nog geen abonnee of abonnement vernieuwen? Neem dan hier een kijkje!

Inhoudstafel

  • Nele Provoost, Schokkend en fascinerend. Rampen in het verleden
  • Bram Vannieuwenhuyze, Brussel in vuur en vlam. Feiten, preventie, bestrijding en verwerking
    van historische stadsbranden
  • Alexander Soetaert, Stedelijke overstromingen en overheidsinterventie. De casus van het vroegmoderne Namen
  • Filip Van Roosbroeck, Discussie, statistiek en standaardformulieren. De veepest in de Oostenrijkse Nederlanden en haar bronnen (1769–1785)
  • Manuel Sintubin, Historische seismologie. Op zoek naar aardbevingen
Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tijd-Schrift.