Tijd-Schrift plaatst rituelen in historisch kader

Naar goede jaarlijkse gewoonte hanteert het eerste nummer van Tijd-Schrift opnieuw hetzelfde thema als
Erfgoeddag. Dit jaar is dat ‘Rituelen’ en Tijd-Schrift vergast haar lezers op een breed gamma artikels die
diverse aspecten van rituelen vanuit een erfgoedstandpunt benaderen en ze kaderen in breder historisch
onderzoek.

Historici hebben zich al vaak het hoofd gebroken over de vraag wat een ritueel precies is. Daar waar vroeger een
ritueel werd verklaard vanuit het bevorderen van de sociale samenhang, interpreteren hedendaagse onderzoekers
rituelen niet louter functioneel. De focus ligt nu meer op de reeks handelingen die de mensen uitvoeren. Toch blijft het interessant om rituelen in een historisch perspectief te plaatsen om de functie ervan te duiden en te
verklaren. Een van de interessantste kenmerken van rituelen is immers de continuïteit door verandering.

In dit nieuwe themanummer van Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen plaatsen verschillende auteurs diverse oude en nieuwe rituelen in historisch perspectief. Met interessante voorbeelden en vernieuwende onderzoeksvragen bieden ze inspiratie voor lokale onderzoekers om zelf onderzoek te doen naar lokale en regionale rituelen.

Meer informatie over Tijd-Schrift vind je op www.tijd-schrift.be. Nog geen abonnee of abonnement vernieuwen? Neem dan hier een kijkje!

Inhoudstafel

  • Jan De Meester, Rituelen
  • Anne-Laure Van Bruaene, Vorstelijk onthaald. Blijde Intredes in de Zuidelijke Nederlanden tussen 1400 en 1800
  • Kristien Suenens, Violatae Caritatis Reparatio. Negentiende-eeuwse sacramentsdevotie als wegbereider voor autonomie en ondernemerschap van vrouwelijke religieuzen
  • Veerle Vanden Daelen, Sporen van en naar joodse rituelen. Een verkenning van diverse aspecten van het joods religieus leven in België
  • Josephine Hoegaerts, Het Te Deum in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Rituele articulaties van politiek conflict
  • Fien Danniau, De verjaardagen van de UGent. Oud en (ver)nieuw(d) academisch rituelen voor een veranderende universitaire gemeenschap
  • Liesbet Depauw, Van rozen voor Rita tot ‘Eco Joe’. Reflecties over onderzoek naar hedendaagse religieuze volkscultuur
Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tijd-Schrift.