Subsidies provincie West-Vlaanderen

Bij de Provincie West-Vlaanderen kunnen nog tot 1 maart 2011 subsidieaanvragen worden ingediend voor project-en investeringssubsidies in het kader van het provinciale Erfgoedreglement.

Projectsubsidies

Met de projectsubsidie beoogt de Provincie West-Vlaanderen de ondersteuning van publieksgerichte erfgoedprojecten in heel brede zin. Zowel onroerend, roerend als immaterieel erfgoed komen in aanmerking. Een aantal voorbeelden: Onthaal en bewegwijzering, presentatie met een permanent karakter, tijdelijke tentoonstelling, educatieve projecten, archeologische opgravingsprojecten, publicaties, wandelroutes…

Investeringssubsidies

Met deze subsidie wil de Provincie West-Vlaanderen infrastructurele projecten ondersteunen gericht op de bewaring of de ontsluiting van erfgoed.
Er zijn twee categorieën:

  • Publieksgerichte investeringsprojecten met vooral infrastructurele ontsluiting van erfgoed en met een aantoonbare cultuurtoeristische meerwaarde.
  • Collectiegerichte investeringsprojecten gericht op de bewaring van roerende erfgoedcollecties met een aantoonbare regionale uitstraling.

De aanvraag moet worden ingediend voor 1 maart 2011 aan de hand van het officiële aanvraagformulier dat je vindt op www.west-vlaanderen.be/erfgoed (doorklikken op ‘subsidies’).

Meer info: Sophie Muyllaert (050/40.35.77)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.