Subsidiëring Heemkunde Vlaanderen 2012-2016 goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering vorige week de subsidiëring van Heemkunde Vlaanderen goedgekeurd voor de nieuwe beleidsperiode 2012-2016. De minister besliste Heemkunde Vlaanderen als landelijke organisatie voor volkscultuur een jaarlijkse werkingssubsidie van 350.000 euro toe te kennen.

De positieve beslissing is gebaseerd op een nieuw beleidsplan, waarin Heemkunde Vlaanderen haar beleid voor de komende vijf jaren uittekende. Dit beleidsplan tracht tegemoet te komen aan de vastgestelde noden en behoeften van de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde.

Inspelend op de verwachtingen van de doelgroep, is en blijft de werking van Heemkunde Vlaanderen ook de volgende jaren geënt op vier grote clusters:

  • begeleiding/ondersteuning/vorming
  • externe contacten en netwerking
  • promotie/beeldvorming van heemkunde en wetenschappelijk onderzoek
  • beheer en beleid

Heemkunde Vlaanderen blijft zo verder investeren in het kwalitatief uitbouwen van de structurele werking die de vereniging in de afgelopen beleidsperiodes heeft opgebouwd. Daarbij wil Heemkunde Vlaanderen in de nieuwe beleidsperiode extra inzetten op methodologische publicaties, expertisedeling, ondersteuning op maat en kwaliteitsverhoging van de vorming. Een nieuw perspectief vormt het opstarten van een ondersteuningsaanbod rond erfgoedzorg en -ontsluiting voor de Vlaamse jeugdverenigingen.

Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen: “Door deze erkenning en subsidiëring kan onze organisatie blijvend een sleutelpositie vervullen in het veld van de heemkunde. Gezien de zware besparingen in de culturele sector, is deze beslissing te begrijpen als een grote blijk van vertrouwen in het belang en de werking van Heemkunde Vlaanderen.”

Download het beleidsplan 2012-2016 van Heemkunde Vlaanderen (pdf – 4 mb)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.