Studiedag: Heemkunde Actueel

Op zaterdag 16 november organiseert Heemkunde Vlaanderen haar jaarlijkse studienamiddag ‘Heemkunde Actueel’.

Heemkunde Vlaanderen nodigt op deze derde editie, die plaatsvindt in Mechelen, iedereen met een hart voor heemkunde en lokaal erfgoed uit om na te denken en te debatteren over heemkunde vandaag en morgen. Hoe kunnen we de dynamiek in de heemkundige gemeenschap behouden en versterken? Hoe gaan we om met uitdagingen en spanningsvelden in het heemkundig landschap? En welke richting moet heemkunde in de toekomst uitgaan?

Ben je geïnteresseerd? Wil je graag je mening kwijt of heb je goede ideeën over hoe heemkunde vandaag en in de toekomst een succes kan zijn?  Schrijf je dan zeker in!

Programma

12u         Onthaal met broodjeslunch (broodjes voorzien tot 12u45)

13u         Welkomstwoord

13u10    Lezing ‘Naar een nieuwe visie op heemkunde: terugblik, traject en toekomst’ door Fons Dierickx (voorzitter Heemkunde Vlaanderen) en Nele Provoost (coördinator Heemkunde Vlaanderen)

13u30    Lezing ‘Heemkunde ontcijferd. Een actuele blik op heemkundebeoefening en –interesse in Vlaanderen’ door Alexander Vander Stichele (FARO)

14u00    Keuze uit 3 debatsessies

  • Sessie 1Denk globaal, onderzoek lokaal?’ Uitdagingen voor het lokaal historisch onderzoek
    Inleidende lezing door dr. Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel)
  • Sessie 2 Voorbij de grenzen van de groep. Individu en groep, een contradictio in terminis?
    Inleidende lezing door Peter Dauwe (Voorzitter Lets Vlaanderen vzw)
  • Sessie 3 Oud = echt? Heemkunde en authenticiteit
    Inleidende lezing door Freek Liebrand (Projectleider Platform31)

15u45    Afsluitend plenum

16u15    Receptie

Praktisch

De studiedag vindt plaats in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot (Van Beethovenstraat 8/10 – Mechelen).

Bereikbaarheid en parkeermogelijkheden

Inschrijven kan tot en met 10 november 2013 via onderstaand inschrijvingsformulier of telefonisch op 015/20 51 74. Deelname kost 10 euro (inclusief broodjeslunch en receptie), over te schrijven op het rekeningnummer van Heemkunde Vlaanderen BE79 0682 2185 9033 (BIC: GCKCCBEBB). Je inschrijving is definitief na ontvangst van de inschrijving en de betaling.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.