Straf- en epuratiedossiers als bronnen voor de lokale geschiedschrijving

Update (10 oktober): Deze cursus is volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Dit najaar organiseert Heemkunde Vlaanderen in Lint de cursusreeks ‘Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst? Straf- en epuratiedossiers als bronnen voor de lokale geschiedschrijving over WOII’

Tijdens de bestraffing van de collaboratie door het militaire gerecht na de Duitse bezetting (1940-44), werd een omvangrijk repressiearchief gevormd. De individuele strafdossiers van belangrijke lokale spelers (zoals oorlogsburgemeesters), zijn vandaag een eersterangsbron voor de studie van collaboratie, repressie en lokale bezettingsgeschiedenis in bredere zin. Hetzelfde geldt voor de administratieve epuratiedossiers, die voortkwamen uit de tuchtonderzoeken naar ‘onvaderlands gedrag’ gevoerd door de Belgische administraties en overheden. Deze gerechtelijke en administratieve dossiers zijn echter bij uitstek bronnen waar men met grote omzichtigheid en zin voor historische kritiek mee moet omspringen.

Dit hangt samen met het complexe gerechtelijke of administratieve karakter van de bron, de nog altijd gevoelige politiek-maatschappelijke context en het soms delicate karakter van bepaalde persoonlijke gegevens. Deze cursusreeks behandelt alle valkuilen. Wat vind je wel of niet in dit soort bronnen, hoe dient één en ander te worden geïnterpreteerd, hoe kan je deze bronnen (niet) gebruiken, hoe moet je omgaan met netelige kwesties, wat mag je wel of niet publiceren en op welke manier, wat zijn goede (of slechte) praktijkvoorbeelden van het gebruik van deze bronnen voor lokale geschiedschrijving? Deze cursusreeks maakt ook een zijsprong naar lokale geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen in ruimere zin.

Met deze straf- en epuratiedossiers als vertrekpunt overlopen we de verschillende stappen die je moet zetten om tot een verantwoorde historische tekst te komen. Hoe zoek en definieer je een interessant onderzoeksonderwerp? Hoe zoek je informatie in literatuur en archieven? Hoe formuleer je je onderzoeksresultaten in een interessant artikel? Waar zoek je illustratiemateriaal? Mag je alles publiceren? Welke mogelijkheden zijn er om te publiceren? Kortom, hoe schrijf je als niet-historicus een leesbaar historisch artikel?

Spreker: Dr. Nico Wouters (SOMA – Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij)
Data: 18 en 25 oktober en 8 en 15 november 2011
Locatie: Museum ‘Den Aker’ in Lint (oranjerie van het gemeentepark)
I.s.m. Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts

Praktisch

Meer details over de verschillende lessen vind je in deze bijlage (pdf). De lessen vinden telkens plaats van 19.00 tot 21.30 uur. Deelname kost 8 euro voor de volledige reeks of 3 euro per les. Het is aan te raden de volledige reeks te volgen omdat er voortgebouwd wordt op de vorige lessen. Bij het inschrijvingsgeld hoort cursusmateriaal en een drankje. Inschrijven is verplicht en kan via onderstaand formulier, door een mailtje te sturen naar Daphné Maes, per post (Daphné Maes, Heemkunde Vlaanderen, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen) of op 015/20.51.74. Na bevestiging van je inschrijving mag je het bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE79 0682 2185 9033 (BIC: GKCCBEBB) van Heemkunde Vlaanderen met als vermelding ‘Cursusreeks historische tekst’.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.