Stand van zaken GDPR

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, in de media beter bekend onder de Engelstalige naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een hele mond vol voor Europese regels om de burger te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens. Het betekent dat we als lokale erfgoedvereniging net als andere organisaties de verplichting hebben om de gegevens van bijvoorbeeld onze leden te beschermen ten aanzien van eventueel kwade bedoelingen. Maar lokale erfgoedverenigingen bestuderen ook het verleden van heel wat personen en bovendien maken ze de gegevens ook kenbaar aan het ruime publiek. Het zorgt ervoor dat er toch sprake is van een eigen reeks aan vragen over wat ons te doen staat. Hoe kunnen we te weet komen wat we nu moeten doen om correct te werken? Wat zijn de maatregelen die we moeten nemen?

Vanuit Heemkunde Vlaanderen willen we alvast meegeven dat paniek niet nodig is. Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de wettekst met onder meer aan het zogenaamde artikel 89, interessant voor het bewaren voor archiefdoeleinden. In afwachting van de definitieve tekst, raden wij als Heemkunde Vlaanderen op dit moment het volgende aan:

  • Informeer u over de te nemen maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld door de cursus ‘Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen’ te volgen (zie link voor exacte plaats en uur).
  • Behartig de belangen van het lokaal erfgoed. Op dit moment zien we berichten waarbij men erop wijst dat persoonsgegevens enkel kunnen bijgehouden worden zolang ze bruikbaar zijn in de werking van de lokale verenigingen. Men vergeet hierbij vaak te vermelden dat het bijhouden van lijsten e.d. voor het documenteren van verenigingsgeschiedens een doelstelling van algemeen belang kan Willen we dus vermijden dat lokale verenigingen hun archieven vernietigen, doen we er goed aan om als heemkundige kring, erfgoedvereniging, documentatiecentrum of museum hier op te wijzen en een voortrekkersrol op te nemen.
  • Als u specifieke vragen heeft, dan kan u deze altijd stellen aan de medewerkers van Heemkunde Vlaanderen. Zij kunnen vaak antwoorden of anders zoeken zij waar de nodige informatie te vinden is. Dit kan zeker ook in het belang zijn om te weten welke vragen wij kunnen stellen in het belang van de lokale erfgoedverenigingen, documentatiecentra en musea, alsook van jeugdbewegingen en andere erfgoedbetrokkenen.
Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.