Inventaris onroerend erfgoed

Staat er op uw dak ook een gek? Met die vraag wil het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) de Inventaris Onroerend Erfgoed aan u voorstellen. De vraag is minder vreemd dan u misschien denkt. Een gek is immers ook een draaibare kap op een schoorsteen die zich dankzij een windvaan op de wind richt zodat de rook aan de open zijde onbelemmerd kan wegstromen.

De gek is maar één voorbeeld uit de talloze architecturale elementen die de afgelopen decennia werden geïnventariseerd. Al sinds 1972 wordt er vanuit de overheid gewerkt aan een inventaris van het al dan niet beschermde bouwkundige erfgoed. Tot 2005 verscheen die inventaris in boekvorm onder de naam Bouwen door de eeuwen heen. Daarna is de kaart getrokken van de digitale ontsluiting. Om die digitale versie gebruiksvriendelijker te maken én om ook andere inventarissen te kunnen ontsluiten, heeft het VIOE een nieuwe site gecreëerd: inventaris.vioe.be, die vandaag aan het grote publiek wordt voorgesteld.

Niet alleen voor de traditionele gebruikers van de inventaris (beleidsmakers, ambtenaren, planners en onderzoekers) is de nieuwe website zeer nuttig. Steeds vaker willen mensen in de inventaris hun eigen woning of een gebouw uit de buurt opzoeken. En omdat erfgoed altijd evolueert en ook de inventarissen constant geactualiseerd en aangevuld worden, biedt de inventaris een waardevolle bron van erfgoedgegevens. Dankzij de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe site zal het grote publiek nog beter zijn weg vinden naar en in de inventaris.

Momenteel zijn de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en de Inventaris Wereldoorlogerfgoed op die site beschikbaar. Later zullen ook inventarissen van archeologisch erfgoed en van landschappelijk erfgoed ontsloten worden. Door verschillende inventarissen op dezelfde website te ontsluiten wordt het erfgoed in een ruimer perspectief geplaatst.

Hieronder vindt u enkele cijfergegevens over de omvang van de ontsloten inhoud.
De Inventaris Bouwkundig Erfgoed omvat op dit moment zo’n 75.000 items, voornamelijk gebouwen maar ook straatbeschrijvingen en beschrijvingen van gehelen (gehuchten, stadswijken …). Ongeveer 21.000 gebouwen zijn op dit moment geïllustreerd met een of meer foto’s. Een link naar de beschermingsdossiers is opgenomen. De gebouwen zijn ook gekoppeld aan een locatie op een GIS-laag (Geografisch Informatiesysteem). De databank van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed zal in de komende jaren verder aangevuld worden met nieuwe en extra gegevens, zoals de resultaten van de thematisch-typologische inventarissen.
De Inventaris Wereldoorlogerfgoed omvat op dit ogenblik de resultaten van het inventarisatieproject van oorlogserfgoed in de Westhoek, dat in 2002-2005 werd uitgevoerd in opdracht van het VIOE en in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. De databank bevat 1300 items die voornamelijk uit de Eerste Wereldoorlog dateren, gaande van bunkers, over begraafplaatsen, gedenktekens en spoorweginfrastructuur, tot glasramen en klokken. Ook deze inventaris zal in de toekomst worden aangevuld met gegevens van de andere provincies.

Vrijwilligers, verenigingen, lokale besturen en andere actoren nemen steeds vaker initiatieven om vanuit hun interesse of werkingsgebied een eigen inventaris van relicten op te stellen. Het VIOE volgt die inspanningen (vanuit het brede veld van de erfgoedzorg) met interesse en werkt momenteel aan een handleiding voor die initiatiefnemers. Meer informatie daarover vindt u binnenkort op inventaris.vioe.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.