Sociale huisvesting in Vlaams-Brabant

In het kader van de voorbije Open Monumentendag verscheen ook de publicatie ‘Vilvoorde City, meer bepaald in de Far-West’, die de resultaten bundelt van het studieproject ‘Sociale huisvesting in Vlaams-Brabant’. Dit project werd door Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant’.

Amsab-ISG koos voor een diepgaande studie van de wijk Far-West in Vilvoorde. De kern van deze buurt is de tuinwijk Maurits Duché. In 1921 gaf de sociale huisvestingsmaatschappij De Vilvoordse Haard de opdracht tot de bouw van een nieuwe wijk. Die ontwikkelde zich al snel tot een hechte gemeenschap waar cafés en sport een belangrijke plaats innamen.

Tuinwijken waren zeer populair toen België na de Eerste Wereldoorlog oplossingen moest zoeken voor het ernstig woningtekort. Het idee kwam uit Engeland waar Ebenezer Howard in 1902 de term ‘tuinsteden’ introduceerde in zijn werk ‘Garden Cities of To-Morrow’. Vanuit een utopische visie pleitte hij voor nieuwe geplande steden omgeven door landbouwgebied en groen. Toen na de Eerste Wereldoorlog meer dan 100.000 huizen moesten worden heropgebouwd in België, zagen socialistisch en modernistisch geïnspireerde architecten het heil in tuinwijken, de afgeslankte versie van tuinsteden. De opdrachtgevers waren vooral coöperatieve huurdersverenigingen en sociale huisvestingsmaatschappijen.

In drie hoofdstukken krijgt de lezer een historisch overzicht van het ontstaan van de Far-West tot de uitbreiding ervan vandaag. Het archiefmateriaal bood dikwijls verrassende details die het verleden weer springlevend maakten.

De wijk is echter meer dan een geografische afbakening van een stuk grond. Het is ook een verzameling van persoonlijke ervaringen en geschiedenissen. Daarom bundelt het vierde hoofdstuk niet alleen herinneringen aan het leven in de wijk van vroeger, maar ook getuigenissen van jonge bewoners nu. Hierdoor werden zij actief betrokken bij de geschiedenis van de eigen wijk, die tenslotte nog steeds verder evolueert.

Fotograaf Piet Janssens gaf zijn eigen interpretatie van het verhaal van de Far-West. Dat resulteerde in een kleurrijke reeks beelden.

De publicatie kan besteld worden via de mediatheek van de provincie Vlaams-Brabant (20 euro).

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.