Smidstekens in België

Op werktuigen treft men vaak allerhande tekens aan: figuren, letters, cijfers. Die tekens kunnen naar de fabrikant verwijzen of naar de plaats waar het stuk gefabriceerd werd, de kwaliteit of een eigenschap onderstrepen enz. Deze soort van opschriften verenigen wij onder de noemer ‘smidstekens’.

Het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) in Grimbergen startte vorig jaar een project op rond ‘Smidstekens in België’, een project dat mee ondersteund wordt door Heemkunde Vlaanderen. Intussen heeft het MOT al de basis gelegd voor een inventaris van Belgische smidstekens. De eerste versie daarvan is te raadplegen via www.mot.be.

De smidstekens vormen een bijzondere waardevolle bron voor historisch en ander onderzoek. Ze helpen ons vast te leggen welke de herkomst en de datum is van een stuk, welke de productie was van een bepaalde fabrikant, hoe de productie van een fabrikant zich verspreidde, welke producten in een bepaalde streek gebruikt werden, welke tekens al dan niet als ‘handtekening’ gebruikt werden en of die tekens al dan niet aan mode onderhevig zijn enz.

Ook jij kan mee helpen onderzoeken tot welke smid een zeker teken behoorde en welke smid een bepaald teken gebruikte. Aanvullingen zijn steeds welkom op info@mot.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.