Smaken verschillen

Wist je dat dames uit de tijd van Rubens vaak kussens onder hun japon droegen om toch maar te voldoen aan het ideaalbeeld van ronde vrouwen? Dat diners van twaalf gangen aan het einde van de 19de eeuw geen uitzondering waren? En dat walvisvlees vaak als vervanger voor vlees gebruikt werd in de middeleeuwen? In zijn nieuwe boek ‘Smaken verschillen’ belicht Raymond van Uytven de trends op culinair en vestimentair gebied van de vroege middeleeuwen tot nu.

De politieke en amoureuze escapades van de ‘groten’ uit onze West-Europese geschiedenis zijn vaak genoegzaam bekend, maar over hun dagdagelijkse leven is heel wat minder geweten. Schilderijen tonen hen dan wel vaak in hun duurste pronkkostuum, maar wat droegen ze eigenlijk bij minder plechtstatige gelegenheden? Wat schafte de pot op hun sjieke banketten? En waar moest de kleine man het eigenlijk mee stellen? Want voor de voedings- en kledingsgewoonten van de gegoeden is er wel wat bronnenmateriaal voorhanden, maar dat geldt heel wat minder voor de armere medemens. In ‘Smaken verschillen. Over tafelen en mode in West-Europa van 500 tot nu’ gaat prof. dr. em. Raymond van Uytven (K.U.Leuven) de culinaire en vestimentaire zeden van die ‘iconen’ uit het verleden allerminst uit de weg, maar gebruikt hij hen tezelfdertijd als inleiding tot het dagdagelijks leven van de minder gegoeden. Imitatiegedrag blijkt namelijk van alle tijden te zijn: het leven van de rijken en machtigen is altijd een weliswaar vaak onbereikbaar, maar niettemin inspirerend voorbeeld voor de lagere standen geweest.

Aan de hand van archivalische, iconografische en literaire bronnen i.v.m. voedings- en kledingsgewoonten, aangevuld met citaten van tijdsgenoten, wordt het dagdagelijkse leven van onze voorouders doorheen de voorbije eeuwen geconcretiseerd. Tabellen en grafieken met het nodige cijfermateriaal ontbreken daarbij uiteraard niet. Een beknopte geschiedkundige inleiding van de betrokken periode biedt telkens de politieke en sociaaleconomische achtergrond waartegen die mode- en voedingstrends moeten geplaatst worden. ‘Smaken verschillen’ is een vlot leesbaar werk geworden dat iedereen met interesse voor het ‘kleine leven’ van onze voorouders zal bekoren.

‘Smaken verschillen. Over tafelen en mode in West-Europa van 500 tot nu’ (Raymond van Uytven) werd uitgegeven door Davidsfonds/Leuven. Het boek telt 295 pagina’s en kost 29,95 euro. ISBN: 978 90 5826 686 6.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.