Sint-Maartensvieringen in West-Vlaanderen

In het kader van een breder onderzoek naar Sint-Maartensvieringen in West-Vlaanderen poogt de gemeente Ichtegem, in samenspraak met Volkskunde West-Vlaanderen, Volkskunde Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen, de tradities, die rond deze figuur en zijn naamdag (11 november) hangen, te inventariseren. Dit kadert tevens in de lopende aanvraag om voor de Sint-Maartens- en Sinterklaasgebruiken vanuit de UNESCO een erkenning als immaterieel erfgoed te verkrijgen. Het is niet de bedoeling een ellenlange vragenlijst voor te schotelen, maar een antwoord op enkele vragen zou de initiatiefnemers al een heel stuk vooruit helpen. Daarom vraag men je medewerking door bijgevoegde vragenlijst (.doc) in te vullen (ook graag een antwoordje indien er geen traditie in je gemeente bestaat).

De ingevulde vragenlijst kan je terugsturen naar Antoon Naert, cultuurbeleidscoördinator van Ichtegem.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.