Schatten van*in Mensen

Traditionele ambachten, volksmuziek, wiegeliedjes, spreekwoorden, feesten, carnaval, volkssporten… Vroeger zou men dit in Vlaanderen ‘volkscultuur’ of zelfs ‘folklore’ genoemd hebben. Met de 21ste eeuw maakte plots het begrip ‘immaterieel cultureel erfgoed’ zijn intrede. Zo kwam er in 2003 de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed als internationaal instrument. Anno 2010 hebben zich al 124 landen aangesloten bij deze conventie. Over de heel wereld wordt nu dan ook nagedacht over hoe om te gaan met traditie, identiteit, diversiteit en culturele repertoires. Immaterieel erfgoed beschermen, koesteren, erkennen, oplijsten en levend houden kun je immers op vele manieren doen…

Eén manier van erkenning en bescherming is het UNESCO-programma ‘Living Human Treasures’ (Levende Menselijke Schatten). Hierbij wordt gefocust op mensen die meesters zijn in hun vak of kunst. In de Verenigde Staten worden al sinds de jaren 1970 ‘national heritage fellowships’ toe aan bijzondere individuen. Van bij het begin worden deze bijzondere mensen in beeld gebracht door de Amerikaanse etnoloog en fotograaf Alan Govenar (Documentary Arts).

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed heeft nu de krachten gebundeld met Govenar voor een uitwisselingsproject rond deze Levende Menselijke Schatten. Onder het motto ‘Schatten van*in mensen’ werden naast de Amerikaanse ook een aantal Vlaamse erfgoeddragers voor de lens van Govenar gehaald, allemaal mensen die meester zijn in hun vak of kunst, of een voortrekker van een bijzondere traditie.

Het resultaat van dit project is nu te zien op een fototentoonstelling, die nog tot eind 2010 door Vlaanderen reist. Na een eerste opstelling in Bokrijk, staat de tentoonstelling vanaf vandaag in het Stedelijk Museum Aalst. Daarna reist de tentoonstelling nog verder naar Leuven, Brugge en Dendermonde. In het kader van de tentoonstelling worden allerlei activiteiten en lezingen georganiseerd die dieper ingaan op de thematiek van het immaterieel cultureel erfgoed. In oktober 2010 verschijnt ook een publicatie over het thema.

Meer info over het project en de tentoonstelling vind je op faronet.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tentoonstellingen.