Roodbont vee, Vlasparlee en hoppaté

Op donderdag 3 september organiseren het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Erfgoedcel CO7, Hopmuseum Poperinge en stad Poperinge de studie- en ontmoetingsdag ‘Roodbont vee, Vlasparlee en hoppaté. Plattelandserfgoed en het verhaal van een streek’. Het programma biedt een gevarieerde blik op het begrip ruraal erfgoed en de relatie tot het verhaal van een streek aan. Theorie en praktijkervaringen worden gecombineerd.

Het erfgoed van het platteland omvat een brede waaier aan erf-stukken, van beeldmateriaal over werktuigen en historische artefacten tot mondelinge getuigenissen. Zij weerspiegelen de geschiedenis en identiteit van een streek. Dit rurale erfgoed biedt heel wat mogelijkheden, maar vergt een specifieke aanpak onder meer wat betreft bewaring en ontsluiting.

In de voormiddag gaan we op zoek naar een coherent regionaal plattelandsverhaal. De ruime definitie van het begrip ruraal erfgoed wordt ontleed en de diversiteit en het belang van het onderwerp worden in de kijker gezet. Zijn ruraal erfgoed en streekgeschiedenis één en hetzelfde?

Na het nuttigen van een streekgerecht – de gastronomische nalatenschap van het platteland! – putten tal van deskundigen tijdens de middagsessie uit hun eigen projectervaring. Zij zullen het onder meer hebben over de gepaste bewaring en ontsluiting van het erg uiteenlopende plattelandserfgoed. De gekozen projecten vonden plaats in West-Vlaanderen en in hoofdzaak in de Westhoek, een plattelandsregio bij uitstek.

Aansluitend volgt de voorstelling van het boek ‘Kort, rap en zonder blad’, een kroniek van de Poperingse hoppluk, en een receptie.

Meer info: download de folder van de studiedag (pdf) of surf naar www.erfgoedcelco7.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.