Rijksarchief Gent digitaliseert kaarten en plannen

Zo’n 3.670 kaarten en plannen van de 14de tot de 20ste eeuw die zich bevinden in het Rijksarchief van Gent werden gedigitaliseerd en ontsloten. De historische oorsprong van deze collectie gaat terug tot de Franse periode.

De kaarten van zowel overheids- als religieuze instellingen die door de Franse bestuur werden afgeschaft tijdens de Franse Revolutie kwamen in het Rijksarchief van Gent terecht. In de loop van de 19de en 20ste eeuw werd deze collectie aangevuld met kaarten en plannen uit de archieven van het bisdom Gent, de directie van het kadaster van Oost-Vlaanderen, adellijke families, gemeenten enzovoort.

Dit resulteerde in een unieke verzameling handgetekende en gedrukte kaarten en plannen waarvan het historisch belang de grenzen van de provincie Oost-Vlaanderen overstijgt. Naar aanleiding van dit digitaliseringsproject werd door Pieter De Reu een nieuwe inventaris gerealiseerd van deze collectie. Deze inventaris kan online worden geraadpleegd op de website van het Algemeen Rijksarchief (www.arch.be) via de zoekrobot ‘Zoeken naar archieven’. In deze nieuwe inventaris worden de kaarten gedetailleerd omschreven en kan je zoeken op plaatsnamen en personen.

De collectie kaarten en plannen van het Rijksarchief van Gent is voortaan enkel digitaal raadpleegbaar. In alle leeszalen van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën kan je de Gentse collectie kaarten en plannen evenwel bekijken. Van de kaarten en plannen kunnen hoogwaardige digitale reproducties worden besteld bij het Rijksarchief te Gent (contact en meer informatie via rijksarchief.gent@arch.be)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.