Rijksarchief: gebruiksrecht reproducties

In de heemkundige sector bestaat vaak nog onduidelijkheid over de tarieven die het Rijksarchief hanteert voor het gebruik van reproducties. In een recente brief aan Robert Ruys, voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen, verduidelijkt rijksarchivaris Karel Velle zijn beleid rond het innen van gebruiksrechten voor reproducties. Om het lokaal historisch onderzoek te faciliteren verleent de rijksarchivaris ten allen tijde een vrijstelling voor het betalen van gebruiksrechten voor publicaties van genealogisch en historische kringen, gelegenheidspublicaties met beperkte oplagen e.d. Voorwaarde om van deze vrijstelling te kunnen genieten, is wel dat er een formele aanvraag (bij voorkeur via e-mail) wordt ingediend bij het diensthoofd van het betrokken Rijksarchief.

Lees de volledige brief van de rijksarchivaris (pdf).

Op arch.be kun je het bezoekersreglement van het Rijksarchief (pdf) downloaden.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.