Pulse: ‘Voor de verandering’

Pulse wil van de culturele sector een voorloper maken in sociaal-ecologische transitie. Een eerste stap was een studiedag vol ‘working ideas’, inspirerende cases, workshops en ideeën-uitwisselingen, waar ook de heemkundige gemeenschap iets van kan leren.

Transitie gaat over structurele veranderingen, in dit geval de overgang van een materialistische consumptiemaatschappij naar een maatschappij die duurzame oplossingen biedt voor zaken zoals het milieu en sociale relaties. Men wil hierbij werken aan een leefbare manier van wonen, werken en leven. 

Ook iets voor heemkunde?

Dit lijkt veel heemkundigen misschien ‘ver van mijn bed’, zweverig of geitenwollensokken. Toch zullen veel heemkundigen, bewust of onbewust al met het thema duurzaamheid bezig zijn. Enkele voorbeelden:

  • Bij het opstellen van een tentoonstelling wordt vaak samengewerkt met veel partners (bewoners, vrijwilligers, erfgoedzorgers, …). Dit wordt gedaan om de tentoonstelling een zo breed mogelijk draagvlak te geven. Op dat moment werkt men in feite een participatief project uit, wat de duurzaamheid van het project ten goede komt.
  • Als heemkundige kringen hun lokaal delen met andere verenigingen, stadsdiensten of andere instanties dan is dit opnieuw transitie. De reden om een lokaal te delen zal bijvoorbeeld vooral uit financiële overwegingen zijn, maar heeft ook sociale voordelen (bv. samenwerking) en ecologische voordelen (bv. een gedeeld energieverbruik, minder lege ruimtes, …).
  • Als heemkundige kringen ambachten promoten, doen ze dit vanuit hun historische waarde. Maar ambachtslui creëren vaak ook zeer duurzame producten, die daarenboven vaak gemaakt zijn met lokale en duurzame producten.

Meer info vind je ook op www.pulsenetwerk.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.