Provinciale subsidies voor het inrichten van erfgoeddepots

De Vlaamse provincies zetten in op het verbeteren van de bewaring van erfgoed. Ze doen dit omdat tastbare overblijfselen de ideale hulpmiddelen zijn om ons geheugen te ondersteunen. Om voorwerpen en documenten voor de toekomst te vrijwaren, is het belangrijk om ze te bewaren in zo optimaal mogelijke omstandigheden in specifiek daartoe uitgeruste ruimtes of erfgoeddepots.

Sinds enkele jaren voorzien de meeste provincies (in 2015 misschien zelfs allemaal!) financiële ondersteuning om deze depots te verbeteren. Deze reglementen zijn aan verandering onderhevig. Zo komen sinds 2014 in Vlaams-Brabant ook lokale erfgoeddepots in aanmerking.

Je kan steeds voor advies terecht bij de provinciale depotconsulenten. Zij kunnen wijzen op maatregelen voor de betere bewaaromstandigheden van je collectie. Natuurlijk mag je ook een beroep doen op Heemkunde Vlaanderen voor tips rond het bewaren van je collectie.

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen bij de provincies het hele jaar ingediend worden. Wel worden uiterste indiendata voorzien.
Antwerpen: uiterlijk drie maanden vóór de start van het project
Limburg: 1 maart
Vlaams-Brabant: 15 januari en 15 juni, uiterlijk 1 maand vóór de start van het project
West-Vlaanderen: 15 maart en 15 september

Meer informatie vind je op de websites van de provincies. De voorwaarden veranderen wel eens, zodat je bij een concreet project best nog eens de website van de provincie raadpleegt:
Antwerpen: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/erfgoeddepots/subsidies-voor-erfgoeddepots.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dcul/dienst-erfgoed/subsidies/subsidies-voor-erkende-en-niet-erkende-collectiebeherende-instel.html
Limburg: http://www.limburg.be/Limburg/wippcce/Subsites-PCCE-Meta/Subsites-PCCE-Meta-Loket.html#33752
Vlaams-Brabant: http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/erfgoed-en-monumentenzorg/prijzen-en-subsidies/subsidie-investeringen-erfgoeddepots/index.jsp
West-Vlaanderen: http://www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/subsidies/cultuurreglementen/Paginas/erfgoedreglement.aspx

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.