Projectbevraging rond mondelinge geschiedenis in België

Mondelinge geschiedenis is een ‘populaire’ discipline. Ze wordt vandaag gebruikt door academici, in het onderwijs, in de journalistiek, maar ook door lokale heemkringen. Veel lokale projecten gebruiken wetenschappelijke methoden en zijn erg waardevol. Niettemin is het moeilijk deze projecten in kaart te brengen en de resultaten ervan te valoriseren. Er bestaat geen globaal overzicht van wat er de laatste tien jaar aan lokale projecten is uitgevoerd.

Met een projectbevraging wil het SOMA nu de recente oogst aan (lokale) projecten rond mondelinge geschiedenis in kaart brengen (vanaf 2004). Men wil kijken naar de thema’s, de gebruikte methode maar ook de resultaten en de valorisering van de mondelinge bronnen. Concreet wil het SOMA de resultaten van deze projectbevraging verwerken in een eindrapport. Hierin wordt een stand van zaken van het veld van de mondelinge geschiedenis in kaart gebracht.

Om niet enkel de zuiver wetenschappelijke projecten hierin te betrekken, is het belangrijk dat men ook zicht krijgt op het lokale niveau. Hier bevinden zich immers de grootste pijnpunten, bijvoorbeeld op het gebied van bewaring en ontsluiting van bronnen. Het rapport kan op die manier ook deze pijnpunten naar voor schuiven en eventueel voorstellen tot oplossing formuleren. Het rapport zou in maart 2012 worden gefinaliseerd en gratis worden verspreid.

Heemkunde Vlaanderen steunt deze oproep en zal via haar website en het E-Heem informeren wanneer en hoe het rapport te verkrijgen is.

Download het enquête-formulier (.doc)

Gelieve ingevulde formulieren terug te bezorgen aan Nico Wouters (Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel of via nico.wouters@cegesoma.be). De deadline voor het indienen is 2 maart 2012.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.