Processies in West-Vlaanderen

Heemkunde West-Vlaanderen en auteur Jean Luc Meulemeester stelden vorige week in Gistel de nieuwe uitgave ‘Processies in West-Vlaanderen. Inleidende en kritische beschouwingen als bouwstenen voor verder onderzoek’ voor.

West-Vlaanderen heeft een rijke traditie op het gebied van processies, die de laatste decennia stilaan tot een ver verleden lijkt te behoren. Momenteel trekken nog slechts 10 processies door de straten van West-Vlaanderen.

Het boek probeert een kritische en inleidende beschouwing te geven over de West-Vlaamse processies, zonder een louter chronologische of geografische opsomming te bieden én is rijkelijk verlucht met meer dan honderd illustraties. De voornaamste processies uit de voorbije eeuwen komen aan bod met hun geschiedenis, devotioneel karakter en wat anekdotes.

Tussendoor wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de tien processies die vandaag nog door West-Vlaanderen trekken. Het boek bevat bovendien een afbeelding van een lange strook van 27,85 meter, die gemaakt werd door de Brugse kunstenaar Jozef Maelfeijt in 1778, die de afgeschafte Brugse Boetprocessie weergeeft. De strook wordt momenteel bewaard in het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België.

Het boek is te verkrijgen bij Uitgeverij Groeninghe voor de prijs van 33 euro. Bestellen kan via atimperman@skynet.be.

Auteur

Jean Luc Meulemeester werkte jaren als vrijwilliger mee aan de Brugse Heilige Bloedprocesssie, de Gouden Boomstoet, de Reiefeesten en de stoet van Maria van Bourgondië. Ruim dertig jaar is hij diensthoofd Cultuur van de stad Oudenburg en conservator van het Romeins Archeologisch Museum (RAM).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.