Processiecultuur in Vlaanderen

Vlaanderen kent een rijke processiecultuur. Ook vandaag gaan nog tal van processies en
ommegangen uit. Sommige trekken tienduizenden bezoekers, andere kiezen bewust voor
kleinschaligheid. Het processiegebeuren kent vele dimensies. Het is niet alleen een liturgisch
ritueel of een devotionele praktijk, maar ook een publiek, gemeenschapsversterkend
evenement in de openbare ruimte. Daarnaast zijn processies culturele uitingen. Veel processie hebben immers wortels in het ancien régime en getuigen van een rijke culturele traditie.

In deze voordracht worden de historiek en betekenis van het processiegebeuren geschetst, van de eerste processies in de Romeinse periode over de uitbundige middeleeuwse feest- en processiecultuur tot het Rijke Roomse Leven en het recentere religieus réveil. Tevens wordt een typologie van processies gepresenteerd en komt het materiële en immateriële processie-erfgoed aan bod. Tot slot wordt ook gekeken naar processies en sacrale optochten bij verschillende religies en levensbeschouwingen.

Julie Aerts studeerde in 2006 af als historica aan de KU Leuven en behaalde in 2007 het diploma Geaggregeerde voor het Secundair Onderwijs. Na enkele jaren in het onderwijs gewerkt te hebben, ging zij in 2011 aan de slag bij het CRKC als stafmedewerker eerstelijnszorg en trajectbegeleiding. Ze is één van de auteurs van de ‘Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen’ en medeauteur van de inspiratiebrochure ‘Op handen gedragen’ over de zorg voor processie-erfgoed. Bij CRKC is ze onder meer verantwoordelijk voor de uitbouw van de werking rond immaterieel cultureel erfgoed, opvolging van de erkende erediensten en de coördinatie van de adviesverlening naar erfgoedbeheerders toe.

Voor meer informatie:
http://crkc.be/
https://issuu.com/crkc/docs/atlas_van_het_religieus_erfgoed
http://crkc.be/sites/default/files/boekje_ophanden.pdf
http://crkc.be/op-handen-gedragen-erfgoedtraject-processies-en-ommegangen-vlaanderen

Contact

julie.aerts@crkc.be

Geografisch bereik

  • Antwerpen
  • Brussel
  • Limburg
  • Oost-Vlaanderen
  • Vlaams-Brabant
  • West-Vlaanderen

Categorieën

  • dagelijks leven – gewoonten – volksfeesten- en gebruiken
  • dorpsgeschiedenis
  • heemkunde
  • religie

Aangebracht door

Heemkunde Vlaanderen

Disclaimer

disclaimer.sprekerslijst.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Sprekerslijst.