Processie van Plaisance op Inventaris Immaterieel Erfgoed

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Erfgoed heeft in januari 2016 een nieuw evenement opgenomen: de Processie van Plaisance. De processie wordt al sinds 1515 elke zomer gevierd in Geraardsbergen ter ere van Sint-Bartholomeus, de patroonheilige van de stad. De processie kondigt ook het begin van de zomerkermis aan op de zondag van of na 24 augustus.

De meeste deelnemers van de processie zijn vooral leden van plaatselijke verenigingen. In het verleden waren het voornamelijk gilden, maar nu zijn het veelal cultuur- en sportverenigingen. Aangezien het gaat om een feest ter ere van een heilige, zijn er echter ook deelnemers die instaan voor het religieuze aspect. De processie is een belangrijk onderdeel van de cultuur en dat is ook duidelijk te zien aan het aantal deelnemers (ruim boven de duizend) en het nog grotere publiek.

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Erfgoed maakt deel uit van het interactief platform http://immaterieelerfgoed.be. Dat is een ontmoetingsplaats voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen waar organisaties en personen zich bekend maken. Het platform is vooral bedoeld voor alle mensen die een toekomst willen bieden aan immaterieel erfgoed en het bekend willen maken onder het brede publiek. Twee keer per jaar kunnen elementen worden opgenomen in de inventaris.  Met de lijst hoopt de overheid mensen te stimuleren om bewust om te gaan met immaterieel erfgoed.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.