Prisma-onderzoek

In het kader van het project ‘Prisma’ voerde FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed in juni een online-bevraging uit bij lokale erfgoedverenigingen. In overleg met onder meer Heemkunde Vlaanderen werden 1.116 verenigingen aangeschreven, waarvan er 428 (of 38,4%) meewerkten.

Het onderzoek heeft als doel de omvang, de structuur, de werking en de impact van het georganiseerde verenigingsleven rond erfgoed in kaart te brengen. Het onderzoek vormt tevens het vervolg op het onderzoek dat het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) in 2001-2002 uitvoerde. Door dit te herhalen hoopt FARO na te gaan hoe dit verenigingsleven de voorbije jaren geëvolueerd is.

Heemkundige verenigingen die geen uitnodiging ontvingen voor de online-bevraging of deze bevraging door omstandigheden niet hebben ingevuld, worden vriendelijk verzocht om alsnog deze verkorte versie van de vragenlijst (.doc) in te vullen en terug te sturen naar consulenten@heemkunde-vlaanderen.be (of per post naar Heemkunde Vlaanderen, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen).

Deze vragenlijst beperkt zich tot het opvragen van contactgegevens. Voor een vlotte doorstroming van informatie is het immers van groot belang dat Heemkunde Vlaanderen over een up-to-date adressenbestand beschikt. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 5 minuten. Wie al meewerkte aan de uitgebreide Prisma-bevraging, hoeft deze vragenlijst niet opnieuw in te vullen.

Vanaf oktober worden de eerste resultaten gepubliceerd op de speciale Prisma-website. Een grondige analyse van de resultaten verschijnt in een publicatie in het voorjaar van 2011.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.