Prinsessen, gravinnen en dienstmeiden. De bewoners van het kasteel van Niel-bij-Sint-Truiden (1871-1920)

Bevolkingsregisters als bron voor je historisch artikel over de kasteelbewoners van je gemeente

Tijdens het najaar van 2013 vonden er in Limburg vier workshops in de reeks ‘Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst’ plaats. De workshops werden georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met Heemkundige Kring “Het drie ‘Swaenenland’ van Gingelom, Heemkring Sint-LambrechtsHerk, Geschied- en Heemkundige Kring ‘De Goede Stede Hamont’ en Geschied- en Heemkundige Kring ‘De Klonkviool’ van Houthalen. De bedoeling was op één dag gegevens te verzamelen uit één bron namelijk de bevolkingsregisters, die te analyseren, en een artikel van een viertal bladzijden samen te stellen. Roxanne Bormans, Pieterjan Buggenhout, Arlette Christiaens, Danny Lemache, Emma Lemmens, Rombout Nijssen (lesgever), André Vandecan, Georges Wemans en Claudy Winant waren aanwezig tijdens de cursus in Gingelom en werkten samen dit artikel uit.

De bronnen voor dit onderzoek, de bevolkingsregisters van Niel voor de jaren 1871- 1880, 1881-1890, 1891-1900, 1901-1910 en 1911-1920 werden door het gemeentebestuur van Gingelom en door het Rijksarchief te Hasselt ter beschikking gesteld. Genealogische gegevens over de adellijke kasteelbewoners werden ontleend aan O. Coomans de Brachène, Looz-Corswarem (de), in Etat présent de la noblesse belge. Annuaire de 1993. Première partie. Liem-Maer, Brussel, 1993, p. 96-118 ; en aangevuld met gegevens van www.geneanet.org, www.geneall.net, beiden geraadpleegd op 26 oktober 2013.

We beginnen ons artikel met een inleidende alinea waarin we het onderzoeksonderwerp duiden, in dit geval de bewoners van het kasteel van Niel-bij-Sint-Truiden, en in het bijzonder de mensen die niet tot de familie van de bezitter van het kasteel behoorden, maar er wel woonden en werkten. We geven ook aan welke periode onderzocht wordt. In een voetnoot worden een aantal vrij ruim verspreide genealogische referentiewerken over de familie en over het kasteeldomein vermeld.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Onderzoek.