Pleidooi voor betere toegankelijkheid repressiedossiers

Repressiedossiers zijn bijzonder waardevolle bronnen voor heemkundig onderzoek. In Bladwijzer verscheen over deze bronnen eerder al een interessant artikel. Helaas is het met de toegankelijkheid van deze bronnen erg slecht gesteld. Maar misschien is er beterschap op komst?

Staatssecretaris Elke Sleurs gaf immers recent aan die toegankelijkheid te willen verbeteren voor wetenschappelijk onderzoek. Naar aanleiding hiervan kroop algemeen rijksarchivaris Karel Velle in zijn pen en pleitte in een opiniestuk in De Standaard (27 november 2014) ervoor de dossiers niet enkel voor wetenschappelijk onderzoekers, maar ook voor heemkundigen en erfgoedwerkers open te stellen.

‘Vragen van genealogen, erfgoedcellen, heemkundige kringen of lokale historische verenigingen worden afgewezen, wat leidt tot frustratie, zeker wanneer het gaat om dossiers ‘zonder gevolg’ of ‘buitenvervolging”, zo schrijft Velle. ‘Deze dossiers bieden juist de mogelijkheid om de vele ‘geruchten’ en ‘leugens’ de wereld uit te helpen.’ Volgens Velle is ‘de discriminatie tussen academici enerzijds en familieleden, genealogen of lokale historici anderzijds, onhoudbaar’. Hij pleit daarom voor meer openheid, maar ook voor een professionele aanpak. Hoewel de dossiers in het kader van bewaring en ontsluiting gedigitaliseerd moeten worden, is het geenszins de bedoeling ze zomaar op het internet te zetten.

Heemkunde Vlaanderen onderschrijft zijn pleidooi en hoopt alvast dat het debat over de toegankelijkheid van deze boeiende bronnen binnenkort opnieuw gevoerd kan worden.

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.