Pieter Le Doulx over vermaarde Bruggelingen

Onlangs werd een nieuwe bron toegevoegd op de website www.historischebronnenbrugge.be. Het betreft twee bijzonder interessante naslagwerken van de hand van Pieter Le Doulx. De werken bevatten honderden biografische gegevens van kunstenaars en ‘vermaarde’ mannen tot ca. 1800:

* Levens der konstschilders, konstenaers en konstenaeressen (…) van de stadt van Brugghe (1795)
* Levens der Geleerde en Vermaerde Mannen der Stad Brugge (ca. 1800)

Deze twee werken, in drie lijvige boekdelen, werden door Le Doulx geschreven in een mooi en goed leesbaar handschrift. Ze werden nooit gepubliceerd. Levens der konstschilders is ongetwijfeld het bekendste handschrift van Le Doulx. Maar liefst 158 biografieën van bekende en minder bekende kunstschilders, beeldhouwers, tekenaars, houtsnijders, miniatuurschilders, graveurs en tapijtwerkers worden er voorgesteld. Het tweede handschrift Levens der geleerde en vermaerde mannen bevat meer dan achthonderd levensbeschrijvingen van geleerden, juristen, ambtenaren, overheidspersonen, schrijvers en geestelijken, hoofdzakelijk Brugse mannen van de middeleeuwen tot aan de eigen tijd van Le Doulx.

Beide handschriften vormen een onuitputtelijke bron voor lokale historici, heemkundigen en belangstellenden in de Brugse geschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog liepen ze nogal wat schade op, maar enkele jaren geleden werden ze deskundig gerestaureerd. Nu kan je de handschriften dus ook volledig online raadplegen op www.historischebronnenbrugge.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.